Strokovna inštitucija s področja ribištva v Republiki Sloveniji

 • FILE_A55D69-E20F48-50DA78-4179DC-A7ED1B-1D544C.jpg

  Sava Bohinjka

  Sava Bohinjka je reka, ki fascinira s svojo divjo lepoto. Jesensko obarvana.

 • FILE_74AC45-9829F6-80FF4A-AF23DA-9227A7-270210.jpg

  Reka Radovna

  Reka Radovna je alpska reka, ki teče po dolinah Zgornje in Spodnje Radovne v Triglavskem narodnem parku.

 • FILE_DC1DF5-2D2023-5C7FCD-57CE0F-D6CEF4-B511F3.jpg

  Krka

  Reka Krka izvira v široki zatrepni dolini, na stiku jurskega apnenca in triasnega dolomita na kraškem ravniku severno od vasi Krka.

 • FILE_1AC2CF-479501-E9061F-44A521-B5A59C-27AA33.jpg

  Sava Bohinjka

  Sava Bohinjka je reka, ki fascinira s svojo divjo lepoto. Poletno obdana.

 • FILE_946B43-5A6B4E-9DE167-04B21C-8690F4-FC144D.jpg

  Sava Bohinjka

  Sava Bohinjka je reka, ki fascinira s svojo divjo lepoto. Zimsko umirjena.

Sladkovodno ribištvo

Sladkovodno ribištvo

Sladkovodno ribištvo obsega upravljanje ribolovnih virov (prostoživeče ribe in druge vodne živali) v celinskih vodah. Za izvajanje ribiškega upravljanja lahko država podeli koncesijo...

Morsko ribištvo

Morsko ribištvo

Morsko ribištvo obsega ribiško bilologijo in spremljajoče dejavnosti. Naloge na podlagi Zakona o morskem ribištvu se izvajajo kot javna služba. Poleg tega Zavod izvaja tudi naloge...

Ribogojstvo

Ribogojstvo

Gojimo vse v naših celinskih vodah živeče domorodne salmonidne vrste rib. Večina gojenih rib je namenjena za redna in dopolnilna vlaganja oz. za prodajo ribiškim družinam ali...

Ribolov

Ribolov

Prostočasni ribolov v Republiki Sloveniji se izvaja v morju (Pravilnik o prostočasnem ribolovu na morju) in celinskih vodah (Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah) ...

Skupni lov na sulca v revirju Sava - 2016

0
25-01-2016

Skupni lov na sulca v revirju Sava bo v soboto, 30.1.2016. Zborno mesto: IVI BAR, Senožeti 4b, 1262 Dol pri Ljubljani, med 6. in. Nadaljuj z branjem

Naslednji sklop predavanj za ribogojce

0
10-11-2015

Na podlagi 10. člena Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca (Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30.10.2007), pozivamo. Nadaljuj z branjem

Strokovni izpit za ribogojca - december 2015

0
4-11-2015

Izpit za ribogojca bo 05.12.2015 ob 10.00 v prostorih Zavoda za ribištvo Slovenije. Nadaljuj z branjem

Javni dostop do baze Ribkat

0
10-08-2015

Javni dostop do baze Ribkat Nadaljuj z branjem

spletni_nakup_dovolilnicSporoči podatek o ujetem sulcu!

Od leta 2014 do 2016 poteka na območju srednje Save ciljni raziskovalni projekt z naslovom »Izdelava strokovnih podlag za ohranjanje habitata in populacije sulca na območju srednje Save«. Vsak »markiran» sulec je označen z individualno oznako. Pri ponovnem ulovu označenega sulca lahko tako na podlagi podatka o številki njegove oznake in lokacije ulova pridobimo zelo koristne informacije o njegovi rasti, razdalji, ki jo je prepotoval itd.

Najdbo markirane ribe sporočite: (01) 244 34 00
ali pošljite izpolnjen obrazec po e-pošti: info@zzrs.si


Vstopi v e-obrazec

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo SlovenijeSeznam rib, glavonožcev ter rakov

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BiosWeb stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke (BIOS) Zavoda za Ribištvo Slovenije (ZZRS).

Vstopi v BioS

spletni_nakup_dovolilnicSpletni nakup e-ribolovnih dovolilnic

www.fishing-slovenia.si.

RIBOLOVNI REVIRJI: Sava Bohinjka, Radovna, Krka, Soča, Lepena, Koritnica, Unica, Obrh, Cerkniško jezero, Iščica, Sava, Ribče.

Naroči e-ribolovno dovolilnico
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405