> > > > >
 

Zavod za ribištvo Slovenije opravlja dejavnosti javne službe na področju sladkovodnega in morskega ribištva, tržne dejavnosti športno-rekreativnega ribolova in gojitve rib, ter različne raziskovalne in strokovne naloge s področja biologije ribištva.

Sladkovodno ribištvo

Sladkovodno ribištvo

Sladkovodno ribištvo obsega upravljanje ribolovnih virov (prostoživeče ribe in druge vodne živali) v celinskih vodah. Za izvajanje ribiškega upravljanja lahko država podeli koncesijo ...

Morsko ribištvo

Morsko ribištvo

Morsko ribištvo obsega ribiško bilologijo in spremljajoče dejavnosti. Naloge na podlagi Zakona o morskem ribištvu se izvajajo kot javna služba. Poleg tega Zavod izvaja tudi naloge ...

Ribogojstvo

Ribogojstvo

Gojitev rib je ena od dejavnosti Zavoda za ribištvo Slovenije. Gojimo vse v naših celinskih vodah živeče domorodne salmonidne vrste rib ter šarenko. Večina gojenih rib je namenjena za redna in ...

Ribolov

Ribolov

Prostočasni ribolov v Republiki Sloveniji se izvaja v morju (Pravilnik o prostočasnem ribolovu na morju) in celinskih vodah (Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah) ...


Naše dejavnosti

NA PODROČJU SLADKOVODNEGA RIBIŠTVA

Vzpostavitev in vodenje celovitega informacijskega sistema ribištva,
Izvajanje monitoringa populacij rib in monitoringa rib kot elementa ekološkega stanja voda po predpisih o varstvu okolja in vodah in določbah zakona o sladkovodnem ribištvu,
Izvajanje drugih strokovnih nalog po predpisih o varstvu okolja in vodah, med katere sodi predvsem priprava predloga programa monitoringa ter metodologije in načina izvajanja monitoringa rib kot elementa ekološkega stanja voda ...

NA PODROČJU MORSKEGA RIBIŠTVA

Vodenje evidence ribiških plovil,
Vodenje evidence ribičev - fizičnih oseb za socialno zavarovanje,
Zbiranje predpisanih podatkov,
Raziskovanje ribolovnih virov,
Spremljanje stanja za zagotavljanje trajnostne rabe rib in ribolovnih možnosti,
monitoring populacij rib in monitoring rib kot elementa ekološkega stanja voda po predpisih ...

TRŽNE DEJAVNOSTI

Različne raziskovalne in strokovne naloge s področja biologije ribištva,
Trženje športno-rekreativnega ribolova v vodah posebnega pomena, v katerih ribiško upravljanje izvaja Zavod za ribištvo Slovenije,
Gojitev in prodaja rib ter ribiških potrebščin v ribogojnih obratih,
Izdajanje strokovnih revij in druge periodike,
Izvajanje izobraževanja ...

Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405

Hitri kontakt

Zavod za ribištvo Slovenije
01 24 43 400
01 24 43 405
info(at)zzrs.si