Projekti ZZRS Opis projektov Zavoda za ribištvo Slovenije kot nosilec ali partner projekta.

VIPava

Izvajali bomo ukrepe za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini. Velik pomen biotski raznovrstnosti, ki predstavlja pestrost organizmov in njihovih bivališč pripisujeta tudi Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) in Republika Slovenija, ki naložbo sofinancirata v višini 3,3 milijona evrov. Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).

Naloge in aktivnosti projekta

Nosilni partner:
ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE
Partnerji projekta:
Zavod RS Slovenije za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Direkcija RS za vode, Občina Ajdovščina, Občina Miren Kostanjevica in Mestna občina Nova Gorica
Trajanje projekta:
2017-2021
Vrednost projekta:
3,3 milijona evrov
Nazaj na projekte

Zavod za ribištvo Slovenije je postal vodilni partner projekta »VIPava«. Skupaj z ostalimi partnerji (Zavodom RS Slovenije za varstvo narave, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Direkcijo RS za vode, Občino Ajdovščina, Občino Miren Kostanjevico in Mestno občino Nova Gorica) bomo izvajali ukrepe za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini. Velik pomen biotski raznovrstnosti, ki predstavlja pestrost organizmov in njihovih bivališč pripisujeta tudi Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) in Republika Slovenija, ki naložbo sofinancirata v višini 3,3 milijona evrov. Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020). Povezava: https://www.projektvipava.si/

Končni cilj projekta je ohranjanje, izboljšanje in obnova habitata živalskih in rastlinskih vrstcelotne Vipavske doline ciljano na vrste:

 

Stanje habitatov ciljnih ogroženih vrst bomo:
- ohranjali na vsaj 0,201 ha površin,
- izboljšali na vsaj 152,844 ha površin in
- obnovili na vsaj 34,405 ha površin.

 

Spletna povezava:

https://www.projektvipava.si/

 

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani.