Projekti ZZRS Opis projektov Zavoda za ribištvo Slovenije kot nosilec ali partner projekta.

PUN2000

Zavod za ribištvo Slovenije je partner v projektu Life+ Program upravljanja Nature 2000 za obdobje 2014-2020 (LIFE11 NAT/SI/880) .

Naloge in aktivnosti projekta

Nosilni partner:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Partnerji projekta:
Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Inštitut za vode Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.
Trajanje projekta:
od 20. avgusta 2012 do 30. marca 2015.
Vrednost projekta:
1,706,914.00 €, sofinancira ga Evropska unija v deležu 50% (853,457.00 €)
Nazaj na projekte

PUN2000_vsi

Zavod za ribištvo Slovenije je partner v projektu Life+ Program upravljanja Nature 2000 za obdobje 2014-2020 (LIFE11 NAT/SI/880).

Povezava: http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=21

Vodja projekta: Andrej Bibič (andrej.bibic(at)gov.si).
Kontaktna oseba na Zavodu za ribištvo Slovenije: Barbara Bric (barbara.bric(at)zzrs.si).

Osnovni namen operativnega programa je za obdobje 2014-2020 opredeliti izvajanje obveznosti varstva območij Natura 2000, ki jih Sloveniji nalagata Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih. Poleg tega bo program služil tudi kot podlaga za pripravo prednostnega akcijskega okvirja, ki bo osnova za financiranje območij Natura 2000.

Cilj projekta je priprava Operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije.

Vodja projekta: Andrej Bibič (andrej.bibic(at)gov.si).
Kontaktna oseba na Zavodu za ribištvo Slovenije: Barbara Bric (barbara.bric(at)zzrs.si).

Več o projektu... (http://www.natura2000.gov.si)