Projekti ZZRS Opis projektov Zavoda za ribištvo Slovenije kot nosilec ali partner projekta.

LIFE FOR LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem projekta Parco Ticino in lokalnimi ribiškimi družinami v letih od 2017 do 2021 poskušal na območje Vipave ponovno naseliti primorsko podust. Vir osebkov bodo osebki iz porečja Pad, saj je slovenska populacija primorske podusti, po mnenju stroke, preveč ranljiva. V primeru uspeha je dolgoročni cilj projekta vzpostaviti vzrejo primorske podusti v ujetništvu in tako zagotoviti osebke za naseljevanje in doseljevanje primorske podusti v celotno porečje reke Soče in Pada, na odseke njene pretekle razširjenosti.

Naloge in aktivnosti projekta

Nosilni partner:
ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE
Partnerji projekta:
Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino
Trajanje projekta:
2017-2021
Vrednost projekta:
2.223.788 €
Nazaj na projekte

Primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei) poseljuje skrajni zahodni del Slovenije in severni del Italije. Njene populacije so v močnem upadu. V Sloveniji jo najdemo le še v potoku Kožbanjšček v Goriških Brdih, v Italiji pa v nekaterih vodotokih porečja Pad.

Primorska podust je nekoč v Sloveniji poseljevala vodotoke porečja Vipave, zato je Dolina Vipave edino razglašeno Natura 2000 območje za vrsto. Danes velja v porečju Vipave za izginulo. Glavni razlog za njeno izginotje naj bi bila prisotnost donavske podusti (Chondrostoma nasus). Vrsti si namreč delita isti življenjski prostor.

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem projekta Parco Ticino in lokalnimi ribiškimi družinami v letih od 2017 do 2021 poskušal na območje Vipave ponovno naseliti primorsko podust. Vir osebkov bodo osebki iz porečja Pad, saj je slovenska populacija primorske podusti, po mnenju stroke, preveč ranljiva. V primeru uspeha je dolgoročni cilj projekta vzpostaviti vzrejo primorske podusti v ujetništvu in tako zagotoviti osebke za naseljevanje in doseljevanje primorske podusti v celotno porečje reke Soče in Pada, na odseke njene pretekle razširjenosti. Povezava: https://www.lifeforlasca.eu/

 

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani.