Projekti ZZRS Opis projektov Zavoda za ribištvo Slovenije kot nosilec ali partner projekta.

Izdelava strokovnih podlag za ohranjanje habitata in populacije sulca na območju srednje Save

Dne 3.10.2016 smo v prostorih ARSO predstavili zaključne rezultate ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) » Izdelava strokovnih podlag za ohranjanje habitata in populacije sulca na območju srednje Save«.

Naloge in aktivnosti projekta

Nosilni partner:
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, financerji ARRS in MKGP
Partnerji projekta:
Na projektu so sodelovale tri partnerske organizacije: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (nosilka), Zavod za ribištvo Slovenije in Inštitut za vode Republike Slovenije.
Trajanje projekta:
Vrednost projekta:
Nazaj na projekte

Dne 3.10.2016 smo v prostorih ARSO predstavili zaključne rezultate ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) » Izdelava strokovnih podlag za ohranjanje habitata in populacije sulca na območju srednje Save«. Projekt sta financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije  (ARRS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Na projektu so sodelovale tri partnerske organizacije: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (nosilka), Zavod za ribištvo Slovenije in Inštitut za vode Republike Slovenije.

 Cilj projekta je omogočiti prihodnost eni od naših najbolj impozantnih ribjih vrst - sulcu (Hucho hucho)