Projekti ZZRS Opis projektov Zavoda za ribištvo Slovenije kot nosilec ali partner projekta.

Izdelava strokovnih podlag za ohranjanje habitata in populacije sulca na območju srednje Save

Dne 3.10.2016 smo v prostorih ARSO predstavili zaključne rezultate ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) » Izdelava strokovnih podlag za ohranjanje habitata in populacije sulca na območju srednje Save«.

PUN2000

Zavod za ribištvo Slovenije je partner v projektu Life+ Program upravljanja Nature 2000 za obdobje 2014-2020 (LIFE11 NAT/SI/880) .

Karafish

Razširjenost potočne postrvi v Karavankah v odvisnosti od nadmorske višine in navzočnost kaplja