O Zavodu za ribištvo Slovenije Predstavitev, dejavnost, vizija in poslanstvo ZZRS

O zavodu za ribištvo Slovenije

Predstavitev Zavoda za ribištvo Slovenije

Zavod za ribištvo Slovenije deluje od leta 1961, ko ga je pod imenom Zavod za ribištvo Ljubljana ustanovil Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. Leta 2001 ga je Vlada RS preoblikovala v javni zavod. Zaupane so mu bile pomembne naloge s področja sladkovodnega in morskega ribištva.

Ime: Zavod za ribištvo Slovenije
Skrajšano ime: ZZRS
Angleško ime: Fisheries Research Institute of Slovenia
Sedež: Spodnje Gameljne 61 a, 1211 Ljubljana-Šmartno
Matična številka: 5164117000
Davčna št.: 83921419
ID za DDV: SI 83921419

EZR pri Upravi RS za javna plačila:


SI56 0110 0603 0345 309
SWIFT koda:
BSLJ SI 2X
Ustanovitelj: Vlada Republike Slovenije
Datum ustanovitve: Sklep o organizaciji in delu Zavoda za ribištvo Slovenije (Uradni list RS, št. 127/2023)
Dejavnost: 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, vložek št.: 1/01132/00
Odgovorna oseba: Matevž Podjed, direktor

Dejavnosti Zavoda za ribištvo Slovenije

Zavod za ribištvo Slovenije opravlja dejavnosti javne službe na področju sladkovodnega in morskega ribištva. Poleg tega izvaja tudi tržne dejavnosti s področja športno-rekreativnega ribolova in gojitve rib, ter različne raziskovalne in strokovne naloge s področja ribiške biologije.

Sladkovodno ribištvo

 • vzpostavitev in vodenje celovitega informacijskega sistema ribištva, izvajanje monitoringa populacij rib in monitoringa rib kot elementa ekološkega stanja voda po predpisih o varstvu okolja in vodah in določbah zakona o sladkovodnem ribištvu;
 • izvajanje drugih strokovnih nalog po predpisih o varstvu okolja in vodah, med katere sodi predvsem priprava predloga programa monitoringa ter metodologije in načina izvajanja monitoringa rib kot elementa ekološkega stanja voda;
 • izvajanje drugih strokovnih nalog po predpisih o ohranjanju narave in zakona o sladkovodnem ribištvu;
 • izvajanje ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena, določenih z uredbo vlade in v ribiških okoliših, za katere ni sklenjena ali je bila odvzeta koncesija za ribiško upravljanje;
 • posredovanje podatkov monitoringa rib kot elementa ekološkega stanja voda ministrstvu, pristojnemu za vode, zaradi ocenjevanja ekološkega stanja voda;
 • priprava strokovnih podlag za določitev meja ribiških območij in ribiških okolišev;
 • priprava strokovnih podlag za program upravljanja rib in za podeljevanje koncesij;
 • priprava načrta ribiškega upravljanja v 12 ribiških območjih (Gornjesavsko, Srednjesavsko, Spodnjesavsko, Kočevsko-Belokrajnsko, Notranjsko-Ljubljansko, Novomeško, Obalno-Kraško, Pomursko, Savinjsko, Soško, Spodnjedravsko, Zgornjedravsko);
 • izdelava ribiško-gojitvenih načrtov;
 • potrjevanje letnih programov izvajalcev ribiškega upravljanja;
 • izdajanje soglasij in strokovnih mnenj.

Morsko ribištvo

 • zbiranje predpisanih podatkov;
 • raziskovanje ribolovnih virov;
 • spremljanje stanja za zagotavljanje trajnostne rabe rib in ribolovnih možnosti;
 • monitoring populacij rib in monitoring rib kot elementa ekološkega stanja voda po predpisih o varstvu okolja, voda ter določbah zakona o morskem ribištvu;
 • poročanje državnim organom, organom Skupnosti in organom mednarodnih organizacij s področja ribištva, katerih članica je Republika Slovenija.

Tržna dejavnost

 • različne raziskovalne in strokovne naloge s področja biologije ribištva;
 • trženje športno-rekreativnega ribolova v vodah posebnega pomena, v katerih ribiško upravljanje izvaja Zavod za ribištvo Slovenije;
 • gojitev in prodaja rib ter ribiških potrebščin v ribogojnih obratih;
 • izdajanje strokovnih revij in druge periodike;
 • izvajanje izobraževanja;
 • druge strokovne naloge določene v vsakoletnem Programu dela in Finančnem načrtu Zavoda za ribištvo Slovenije.

Vizija in poslanstvo

Kot osrednja strokovna inštitucija s področja ribištva v Republiki Sloveniji se zavod vse od njegove ustanovitve trudi izvajati aktivnosti, ki bodo prispevale k trajnostnemu upravljanju z ribjim življem in ohranitvi njegove pestrosti.

 

Zaposleni po organizacijskih enotah

Upravna služba

Ime in priimek Položaj Tel. številka E-mail
Matevž Podjed Direktor 01/ 24 43 404 matevz.podjed(at)zzrs.si
Darja Rožnik   01/ 24 43 400 darja.roznik(at)zzrs.si
Tadeja Vomer Vodja upravne službe 01/ 24 43 418 tadeja.vomer(at)zzrs.si
Ana Nuša Gregorič   01/ 24 43 406 ana.nusa.gregoric(at)zzrs.si
Damjana Krapež   01/ 24 43 403 damjana.krapez(at)zzrs.si
Nataša Malovrh   01/ 24 43 415 natasa.malovrh(at)zzrs.si

 

Strokovno-raziskovalna služba

Oddelek za sladkovodno ribištvo - projektna služba 

Ime in priimek

Položaj

Tel. številka

E-mail

Valentina Pernat

 Vodja oddelka

01/ 53 08 434

valentina.pernat(at)zzrs.si

dr. Daša Zabric

 

01/ 24 43 413

dasa.zabric(at)zzrs.si

dr. Kaja Pliberšek

 

01/ 24 43 407

kaja.plibersek(at)zzrs.si

mag. Aljaž Jenič

Vodja strokovno- raziskovalne službe 

01/24 43 402

aljaz.jenic(at)zzrs.si

Barbara Semrajc

 

01/ 77 70 264

barbara.semrajc(at)zzrs.si

Tone Tavčar

 

01/ 24 43 419

tone.tavcar(at)zzrs.si

Diana Marguč   01/ 77 70 261 diana.marguc(at)zzrs.si
Ana Celestina   01/ 77 70 262 ana.celestina(at)zzrs.si

Luka Mrzelj

 

01/ 77 70 214 

luka.mrzelj(at)zzrs.si

Bernard Semrajc   01/ 24 43 401 bernard.semrajc(at)zzrs.si

Urban Žurbi

 

01/ 77 70 263

urban.zurbi(at)zzrs.si

 

Oddelek za sladkovodno ribištvo - javna služba

Ime in priimek Položaj Tel. številka E-mail
Tjaša Kodela

Vodja oddelka

01/ 24 43 408 tjasa.kodela(at)zzrs.si
Danilo Puklavec   01/ 24 43 410 danilo.puklavec(at)zzrs.si
Nastja Pajk   01/ 24 43 412 nastja.pajk(at)zzrs.si
Miha Ivanc   01/ 24 43 416 miha.ivanc(at)zzrs.si
mag. Maša Čarf    

01/ 53 08 436

masa.carf(at)zzrs.si
Rok Hamzić   01/ 77 70 210 rok.hamzic(at)zzrs.si
Mateja Hamzić   01/ 77 70 264 mateja.hamzic(at)zzrs.si
Maša Panjan   01/ 77 70 265 masa.panjan(at)zzrs.si
Tina Leskošek   01/  53 08 432 tina.leskosek(at)zzrs.si
Katarina Košir   01/ 24 43 414 katarina.kosir(at)zzrs.si

 

Oddelek za morsko ribištvo

Ime in priimek Položaj Tel. številka E-mail
Bojan Marčeta

 Vodja oddelka

01/ 24 43 411 bojan.marceta(at)zzrs.si
Edo Avdič Mravlje   01/ 24 43 417 edo.avdic(at)zzrs.si
Petra Bratina   01/ 77 70 212 petra.bratina(at)zzrs.si
Tomaž Remžgar   041 329 889 tomaz.remzgar(at)zzrs.si
Petra Pavšič   01/ 24 43 411 petra.pavsic(at)zzrs.si
Jan Potočnik Erzin   01/ 77 70 211 jan.potocnik.erzin(at)zzrs.si

 

 

Oddelek za ribogojstvo in vode posebnega pomena

Ime in priimek

Položaj

Tel. številka

E-mail

Lucija Ramšak

Vodja oddelka

01/ 24 43 408

lucija.ramsak(at)zzrs.si

Erik Sivec

Vodja pododdelka Ribogojstvo

041 390 924

erik.sivec(at)zzrs.si

Tomaž Modic

Vodja pododdelka Vode posebnega pomena

01/ 24 43 409

tomaz.modic(at)zzrs.si

Miha Petkovšek

 

01/ 24 43 400

miha.petkovsek(at)zzrs.si

Karel Perinčič

 

 

info(at)zzrs.si

Franc Uršič

 

 

info(at)zzrs.si

Dušan Uršič

 

 

info(at)zzrs.si

Igor Uršič

 

 

igor.ursic(at)zzrs.si

Tadej Fon

 

 

tadej.fon(at)zzrs.si

Luka Hribljan

 

 

luka.hribljan(at)zzrs.si

Krištof Istinič

 

 

kristof.istinic(at)zzrs.si

Evgenij Kraševec

 

 

evgenij.krasevec(at)zzrs.si

 

Kontakt in lokacija

zzrs_velik

Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61 a
1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija

01/ 24 43 400
01/ 24 43 405 
info(at)zzrs.si