Zaposlitve Zavod za ribištvo Slovenije

Poletno delo na terenu

PREDMET OBJAVE:

Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju ZZRS) bo v obdobju od 1. junija do 31. oktobra 2021 potreboval zunanje sodelavce za terensko delo.

Terensko delo poteka tri do štiri dni v tednu, izključujoč sobote in nedelje. Pomoč je lahko redna ali po dogovoru. Metoda dela je v večini primerov elektroribolov z brodenjem. Gre za delo v ekipi, pri čemer se dela izvajajo v naravi in z živimi organizmi. Terensko delo zahteva določene fizične napore, kot so nošenje polnih veder vode, brodenje po vodotoku s spolzkim dnom in hitrim tokom. Terenski dan traja do 12 ur.

ZAHTEVANA STOPNJA IZOBRAZBE IN OSTALE ZAHTEVE:

  • Kandidat mora imeti veselje do dela v naravi in z živimi organizmi,
  • Prednost bodo imeli kandidati z opravljenim izpitom za elektroribiča oziroma z izkušnjami na področju ribištva, ribogojstva in ekologije rib.

PLAČILO:

  • Po dogovoru preko s.p. ali študentske napotnice, upoštevajoč vrsto in obseg dela.

NAČIN IN ROK ZA PRIJAVE:

Zainteresirane kandidate prosimo, da svoje prijave pošljejo na naslov: Zavod za ribištvo Slovenije, SP. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, ali po elektronski pošti na naslov: info(a)zzrs.si .

Prijava mora vsebovati:

  • Ime in priimek kandidata ter letnico rojstva,
  • Kontaktno telefonsko številko ali elektronski naslov,
  • Dokazila o morebitnih pridobljenih znanjih pomembnih za delo na terenu.

OBVESTILO O IZBORU:

  • Izbrani kandidati, ki bodo izpolnjevali zgoraj navedene pogoje, bodo povabljeni k sodelovanju.

 

Pripravila: Lucija Ramšak, univ. dipl. biol.

Direktor: Rado Javornik, univ. dipl. inž. kmet.

PDF VERZIJA

Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405