Zaposleni po organizacijskih enotah

Upravna služba

Ime in priimek Naziv delovnega mesta Tel. številka
Dejan Pehar Direktor javnega zavoda 01/ 24 43 404
Renata Strelec Tajnica direktorja V (I) 01/ 24 43 400
Gregor Albreht Pravnik VII/2 01/ 24 43 418
Damjana Krapež Finančni referent V 01/ 24 43 403
Katja Pustovrh Strokovni sodelavec VII/2 01/ 77 70 214

Strokovno-raziskovalna služba

Ime in priimek Naziv delovnega mesta Tel. številka
Samo Podgornik Strokovno razisk. sodelavec 01/ 24 43 415
Danilo Puklavec Strokovni sodelavec I 01/ 24 43 410
Daša Zabric Višji sodelavec I 01/ 24 43 413
Kaja Pliberšek Višji sodelavec I 01/ 24 43 407
Erik Sivec Strokovni sodelavec I
Nastja Pajk Strokovni sodelavec I 01/ 24 43 412
Lucija Ramšak Strokovni sodelavec I 01/ 24 43 408
Aljaž Jenič Strokovni sodelavec II 01/ 24 43 402
Maša Čarf Strokovni sodelavec II 01/ 5308 436
Miha Ivanc Strokovni sodelavec II 01/ 24 43 416
Matej Ivenčnik Strokovni sodelavec II 01/ 24 43 414
Barbara Bric Strokovni sodelavec III 01/ 5308 430
Brina Sotenšek Strokovni sodelavec III 01/ 53 08 430
Miha Petkovšek Strokovni sodelavec III 01/ 24 43 400
Rok Hamzić Strokovni sodelavec III 01/ 77 70 210
Nino Kirbiš Strokovni sodelavec III 01/ 77 70 211
Tina Stepišnik Strokovni sodelavec III
Marko Rajkovič Strokovni sodelavec III 01/ 77 70 213
Tone Tavčar Strokovni sodelavec III 01/ 24 43 419
Samo Bratož Delavec v kmet. in ribištvu 01/ 5308 436
Dušan Uršič Revirni ribiški čuvaj 05/ 38 41 480

Oddelek za morsko ribištvo

Ime in priimek Naziv delovnega mesta Tel. številka E-naslov
Bojan Marčeta

Edo Avdič Mravlje

Tomaž Modic

Bernard Semrajc
Strokovni sodelavec I

Strokovni sodelavec I

Strokovni sodelavec II

Delavec v kmet. in ribištvu V
01/ 24 43 411

01/ 24 43 417

01/ 24 43 409

01/ 24 43 401
bojan.marceta(at)zzrs.si

edo.avdic(at)zzrs.si

tomaz.modic(at)zzrs.si

bernard.semrajc(at)zzrs.si

Oddelek za ribogojstvo

Ime in priimek Naziv delovnega mesta Tel. številka E-naslov

Blaž Zidarič

Krištof Istinič

Darko Kragelj

Karel Perinčič

Franc Uršič

Marko Lavrič

Strokovni sodelavec II

Skupinovodja

Ribogojec

Ribogojec

Ribogojec

Delavec v kmet. in ribištvu II

041 805 597

040 352 791

 

040 352 791
blaz.zidaric(at)zzrs.si

kristof.istinic(at)zzrs.si