Svetovanje na področju morskega ribištva in marikulture Morsko ribištvo


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na podlagi 5. člena Uredbe o koncesiji za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu (Uradni list RS, št. 81/16) objavilo razpis za podelitev koncesije, na katerem smo uspešno kandidirali in postali koncesionar za obdobje petih let. Zavod za ribištvo Slovenije bo torej v okviru nalog javne službe opravljal svetovanje na področju morskega ribištva in marikulture, ki zajema vzrejo morskih organizmov, rastlin in živali v morju ali na priobalnem območju.

Slovensko morsko ribištvo je v času po drugi svetovni vojni doživelo vzpone in padce. Osemdeseta leta prejšnjega stoletja veljajo za zlato obdobje slovenskega morskega ribištva, obdobje po osamosvojitvi Slovenije pa je zaznamoval znaten padec njegovega obsega. Vsekakor pa je morsko ribištvo z zgodovino, tradicijo in specifiko pomemben del identitete slovenskega naroda. Največjo povezanost in pomembnost pa vsekakor občutijo območja, kjer se le ta dejansko izvaja, zato bo se bo svetovanje izvajalo na območju Pirana, Ankarana, Kopra in Izole. V okviru nalog javne službe bomo izvajali svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja ribiške dejavnosti. Svetovali in pomagali bomo pri pripravi in uveljavljanju različnih ukrepov nacionalne in skupne ribiške politike Evropske unije, nudili svetovanje in pomoč pri povezovanju ključnih deležnikov v ribištvu in svetovali na področju ribiških in z ribištvom povezanih predpisov. Ena izmed nalog pa je tudi tesno sodelovanje z ribiči in ribiškim sektorjem. Njihove interese bomo zastopali v mednarodnih organizacijah in celoten ribiški sektor poskušali povezovati z drugimi institucijami na področju ribištva in s tem omogočili prenos znanja in izkušenj. Ribiče bomo obveščali o sprejetju nacionalnih in evropskih predpisov s področja ribištva ter ukrepih nacionalne in skupne ribiške politike. Trudili se bomo, da bomo z informiranjem izboljšali tako poznavanja zakonodaje s področja skupne ribiške politike in nacionalnih predpisov kakor tudi poznavanje pravil izvajanja in možnosti sofinanciranja v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Pri tem bomo potencialnim upravičencem nudili pomoč pri administrativnih postopkih za pridobitev sredstev.

Pripravljali bom strokovne rešitve za reševanje aktualnih problematik v morskem ribištvu in ministrstvu podajali strokovne podlage za strokovna izhodišča. Pričakujemo, da bomo s holističnim pristopom svetovanja izboljšali sodelovanje in komunikacijo med ministrstvom in sektorjem morskega ribištva. Interese, stališča in posebnosti slovenskega morskega ribištva bomo tako učinkovitejše zastopali v institucijah Evropske unije, mednarodnih organizacijah, ki so nosilec odgovornosti za določanje obvezujočih priporočil za upravljanje z ribjim staležem in drugih mednarodnih institucijah. Vsekakor razvojni potencial slovenskega morskega ribištva leži v trajnostnem ribištvu, zato je vsekakor skupni cilj vseh nalog javne službe svetovanja v ribištvu okrepiti sodelovanje in povezovanje med deležniki, ki omogoča prenos znanj in izkušenj z različnih področij in s tem omogočiti trajnostno naravnan ribiški sektor.

 

 


KONTAKT  
Svetovalec za morsko ribištvo in marikulturo mag. Aleš Bolje, univ. dipl. biol.
Telefon 00386 (0)41 671 294
Elektronski naslov ales.bolje@zzrs.si

 

URADNE URE

 

ponedeljek od 9.00 do 13.00 ure

 

SEDEŽ SVETOVALNE PISARNE 

 

Morska biološka postaja Piran 

  (drugo nadstropje, zadnja pisarna)
  Fornače 41
  6330 Piran

 

 

 

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo SlovenijeSeznam rib, glavonožcev ter rakov

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BiosWeb stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke (BIOS) Zavoda za Ribištvo Slovenije (ZZRS).

Vstopi v BioS
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405