Sodelovanja v morskem ribištvu Zavod za ribištvo Slovenije

 

Znanstveno sodelovanje za podporo odgovornemu ribištvu v Jadranu

AdriaMed je regionalni projekt Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). Namen projekta je pospeševanje znanstvenega sodelovanja med jadranskimi državami (Albanija, Črna Gora, Hrvaška, Italija in Slovenija), skladno s Kodeksom odgovornega ribištva.

 

Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju

Komisijo je ustanovila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) leta 1949. Namen Komisije je spodbujanje razvoja, ohranjanja, učinkovitega upravljanja in najboljšega možnega izkoriščanja živih morskih virov, kakor tudi trajnostnega razvoja akvakulture v regiji.

 

Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo

STECF je svetovalno telo Evropske komisije, ki je bilo ustanovljeno na podlagi Sklepa Komisije 2005/629/ES z dne 26. avgusta 2005.


Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo SlovenijeSeznam rib, glavonožcev ter rakov

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BiosWeb stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke (BIOS) Zavoda za Ribištvo Slovenije (ZZRS).

Vstopi v BioS
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405