Ribolovni revir - Unica Ribolov

Salmonidni del

Ribolovna sezona: 1.5. do 30.11.

Dovoljen ribolov v mejah: Unica od izvira do mostu na cesti Planina – Laze s pritoki.

Dovoljene ribolovne tehnike:
Dovoljena je uporaba ene ribiške palice - muharice z navezano eno umetno muho, zvezano na trnku enojčku brez zalusti ali s stisnjeno zalustjo.

Dovoljen dnevni uplen:
1 lipan ali 1 potočna postrv ali 1 ščuka ali 2 klena.

Najmanjša lovna dolžina in lovna doba:
- lipan 40 cm, od 16.5. do 30.11.
- potočna postrv 50 cm, od 1.5. do 30.9.
- ščuka 50 cm, od 1.5. do 30.11.
- klen 30 cm, od 1.7. do 30.11.

Vrsta ribolovnih dovolilnic:
Ribolovne dovolilnice so za 1 dan, za 3 dni, za 7 zaporednih dni za način »ujemi in izpusti + Unica« ter letne ribolovne dovolilnice.

Prodajna mesta ribolovnih dovolilnic:
- Gostilna Petkovšek, Planina 99, 6232 Planina, tel: 05-7565-013
- Spletni nakup (https://www.ribiskekarte.si/zavod-za-ribistvo-slovenije/unica)


Ciprinidni del:

Ribolovna sezona: 1.5. do 30.11.

Dovoljen ribolov v mejah: Unica od mostu na cesti Planina - Laze do Ponikev

Dovoljene ribolovne tehnike:
- muharjenje z eno umetno muho in trnkom enojčkom brez zalusti,
- dovoljeno je izvajanje ribolova z eno palico (en ribolovni način).
- beličarjenje – dovoljene so vse naravne vabe, v skladu s Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30.10.2007),
- vijačenje z eno umetno vabo in trnkom enojčkom.

Lov ščuke je dovoljen z vijačenjem ali z muharjenjem.

Dovoljen dnevni uplen:
1 ščuka ali 2 linja ali 2 krapa (gojena) ali 3 kleni ali rdečeperke in rdečeoke do skupne teže 5 kg.

Najmanjša lovna dolžina in lovna doba:
- ščuka 50 cm, od 1.5. do 30.11.
- linj 30 cm, od 1.7. do 30.11.
- krap-gojeni 20 cm, od 1.5. do 30.11.
- klen 30 cm, od 1.7. do 30.11.
- rdečeperka in rdečeoka brez najmanjše lovne mere, od 1.7. do 30.11.

Vrsta ribolovnih dovolilnic:
Ribolovne dovolilnice so za 1 dan ter letne ribolovne dovolilnice.

Prodajna mesta ribolovnih dovolilnic:
- Gostilna Petkovšek, Planina 99, 6232 Planina, tel: 05-7565-013
- Spletni nakup (https://www.ribiskekarte.si/zavod-za-ribistvo-slovenije/unica-spodaj)

Ribolovne vrste v Unici

Vrsta Znanstveno ime Lovna doba Lovna mera
Lipan Thymallus thymallus od 16.5. do 30.11. 40 cm
Potočna postrv Salmo trutta m. fario od 1.5. do 30.9. 50 cm
Menek Lota lota od 1.4. do 30.11. 30 cm
Ščuka Esox lucius od 1.5. do 30.11. 50 cm
Linj Tinca tinca od 1.7. do 30.11 30 cm
Krap Cyprinus carpio od 1.5. do 30.11. 20 cm
Klen Squalius cephalus od 1.7. do 30.11. 30 cm
Rdečeperka Scardinius erythrophthalmus od 1.7. do 30.11. /
Rdečeoka Rutilus rutilus od 1.7. do 30.11. /

 

V priloženem dokumentu ( .doc) boste našli opis ribolovnega revirja z vsemi potrebnimi podatki in informacijami kot so:


spletni_nakup_dovolilnicNajlepši muharski revirji Slovenije

Soča je med slovenskimi rekami prav poseben dragulj, ki predstavlja enega nacionalnih zakladov, na katerih vsak Slovenec gradi svojo narodno zavest in ponos. Za Darrela Martina, slovitega ameriškega ribiškega publicista, je Sava Bohinjka najlepša muharska reka na svetu. Taff Price, svetovno znani avtor knjig o umetnih muhah, je pravil, da se mu je v sanjah prikazala neznana reka. Ko je prvič prišel na Krko, je razpoznal natanko ta prostor iz sanj, zelenilo reke, njen tok čez nizek prag iz lehnjaka, obrežno žalujko ob vznožju strmega brega... In si tega ni znal razložiti. Edgar Pitzenbauer je iz Regensburga prihajal muharit na Unico štirideset let zapovrstjo. Ljubil je Unico. Na zgornji Radovni sem srečal profesorja Hauserja iz Brna, gospoda poznih jesenskih let. Utrujal je potočnice, vsak met za dober pedenj dolge, kakor narcise, rumene lepotice...

Odpri datoteko