Ribolovni revir - Sava RibolovSalmonidni del:

Ribolovna sezona: 1.3. do 30.9.

Dovoljen ribolov v mejah: Sava od izliva Ljubljanice na desnem bregu do mostu v Litiji, razen Dolske Mlinščice in Mrtvice v Ribčah.

Dovoljene ribolovne tehnike:
- muharjenje - lov z muharico in eno umetno muho in trnkom enojčkom brez zalusti.

Dovoljen dnevni uplen:
3 salmonidi (razen sulca), od katerih je lahko samo 1 lipan ali 1 potočna postrv, ali 3 kleni. Dovoljen je uplen le enega salmonida nad 50 cm.

Najmanjša lovna dolžina in lovna doba:
- lipan 35 cm, od 16.5. do 30.9.
- potočna postrv 30 cm, od 1.3. do 30.9.
- šarenka brez najmanjše lovne mere, od 1.3. do 30.9.
- klen 30 cm, od 1.7. do 30.9.

Vrsta ribolovnih dovolilnic:
Ribolovne dovolilnice so za 1 dan ter letne ribolovne dovolilnice.

Prodajna mesta ribolovnih dovolilnic:
- Gostilna Juvan, Zgornji Hotič 31, 1270 Litija, tel: 01-898-9520
- Dnevni bar IVY, Senožeti 4b, 1262 Dol pri Ljubljani, tel: 041-356-844
- Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, tel: 01-2443-400


Ciprinidni del:

Ribolovna sezona: 1.1. do 31.12.

Dovoljen ribolov v mejah: Sava od izliva Ljubljanice na desnem bregu do mostu v Litiji, razen Dolske Mlinščice in Mrtvice v Ribčah.

Dovoljene ribolovne tehnike:
- beličarjenje, dovoljene so vse naravne vabe v skladu s Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/2007),
- vijačenje je dovoljeno le v mrtvicah, ne pa v glavni strugi reke Save z eno vabo in trnkom enojčkom. 

Dovoljen dnevni uplen:
1 ščuka ali 2 krapa ali 3 druge krapovske vrste, od katerih je lahko le 1 podust ali 1 platnica.

Najmanjša lovna dolžina in lovna doba:
- ščuka 50 cm, od 1.5. do 31.1.
- linj 30 cm, od 1.7. do 30.4.
- krap (gojeni) 20 cm, od 1.1. do 31.12.
- klen 30 cm, od 1.7. do 30.4.
- podust 35 cm, 1.6. do 28.2.
- platnica 35 cm, 1.6. do 28.2.
- ploščič 30 cm, 1.7. do 30.4.
- mrena 30 cm, 1.7. do 30.4.
- ogrica 30 cm, 1.7. do 30.4.

Vrsta ribolovnih dovolilnic:
Ribolovne dovolilnice so za 1 dan in letne za vse ciprinidne revirje. 

Prodajna mesta ribolovnih dovolilnic:
- Gostilna Juvan, Zgornji Hotič 31, 1270 Litija, tel: 01-898-9520
- Dnevni bar IVY, Senožeti 4b, 1262 Dol pri Ljubljani, tel: 041-356-844
- Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, tel: 01-2443-400


Lov sulca ali ščuke:

Ribolovna sezona: 1.10. do 14.2.

Dovoljen ribolov v mejah:
Sava od izliva Ljubljanice do mostu v Litiji.

Dovoljene ribolovne tehnike:
- muharjenje - lov z muharico in eno umetno muho in trnkom enojčkom,
- vijačenje z uporabo umetne vabe.
Najmanjša dolžina vabe je 10 cm. Obvezna je uporaba trnka enojčka. Vsak uplen sulca ali ščuke je treba prijaviti prodajalcu ribolovne dovolilnice.

Dovoljen dnevni uplen:
1 sulec ali 1 ščuka.

Najmanjša lovna dolžina in lovna doba:
- sulec 90 cm, od 1.10. do 14.2.
- ščuka 50 cm, od 1.10. do 31.1.

Vrsta ribolovnih dovolilnic:
Ribolovne dovolilnice so 1 dnevne.

Prodajna mesta ribolovnih dovolilnic:
- Gostilna Juvan, Zgornji Hotič 31, 1270 Litija, tel: 01-898-9520
- Dnevni bar IVY, Senožeti 4b, 1262 Dol pri Ljubljani, tel: 041-356-844
- Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211Ljubljana-Šmartno, tel: 01-2443-400


Ribolovne vrste na Savi

Družina Vrsta Znanstveno ime
Salmonidae potočna postrv Salmo trutta m. fario
Salmonidae šarenka Oncorhynchus mykiss
Salmonidae sulec Hucho hucho
Thymallidae lipan Thymallus thymallus
Cyprinidae klen Leuciscus cephalus
Cyprinidae mrena Barbus barbus
Cyprinidae podust Chondrostoma nasus
Cyprinidae platnica Rutilus pigus virgo
Cyprinidae rdečeoka Rutilus rutilus
Cyprinidae ogrica Vimba vimba carinata
Cyprinidae ploščič Abramis brama danubii
Cyprinidae krap (gojeni) Cyprinus carpio
Esocidae ščuka Esox lucius

V priloženem dokumentu ( .doc) boste našli opis ribolovnega revirja z vsemi potrebnimi podatki in informacijami.

spletni_nakup_dovolilnicSpletni nakup e-ribolovnih dovolilnic

www.fishing-slovenia.si.

RIBOLOVNI REVIRJI: Sava Bohinjka, Radovna, Krka, Soča, Lepena, Koritnica, Unica, Obrh, Cerkniško jezero, Iščica, Sava, Ribče.

Naroči e-ribolovno dovolilnico

spletni_nakup_dovolilnicNajlepši muharski revirji Slovenije

Soča je med slovenskimi rekami prav poseben dragulj, ki predstavlja enega nacionalnih zakladov, na katerih vsak Slovenec gradi svojo narodno zavest in ponos. Za Darrela Martina, slovitega ameriškega ribiškega publicista, je Sava Bohinjka najlepša muharska reka na svetu. Taff Price, svetovno znani avtor knjig o umetnih muhah, je pravil, da se mu je v sanjah prikazala neznana reka. Ko je prvič prišel na Krko, je razpoznal natanko ta prostor iz sanj, zelenilo reke, njen tok čez nizek prag iz lehnjaka, obrežno žalujko ob vznožju strmega brega... In si tega ni znal razložiti. Edgar Pitzenbauer je iz Regensburga prihajal muharit na Unico štirideset let zapovrstjo. Ljubil je Unico. Na zgornji Radovni sem srečal profesorja Hauserja iz Brna, gospoda poznih jesenskih let. Utrujal je potočnice, vsak met za dober pedenj dolge, kakor narcise, rumene lepotice...

Odpri datoteko