Ribolovni revir - Kolpa Ribolov

Ribolovna sezona: 1.4. do 15.10.

Dovoljen ribolov v mejah: Levi breg Kolpe od sotočja s Čabranko do jezu v vasi Dol.

Dovoljene ribolovne tehnike:
Salmonidi:

- muharjenje - lov z muharico in eno umetno muho in trnkom enojčkom brez zalusti, od sotočja s Čabranko do mejnega prehoda Petrina (levi breg) po režimu "ujemi in spusti” ter dolvodno do jezu v vasi Dol po režimu “ujemi in vzemi".
- lov sulca z muharjenjem, vijačenjem ter z uporabo umetne vabe (posebna ribolovna dovolilnica). Vsak uplen sulca je treba prijaviti prodajalcu ribolovne dovolilnice.
Ciprinidi:
- beličarjenje z beličarskim priborom. Dovoljene vabe so kruh, sir, mah ali sadje. Ciprinide je dovoljeno loviti le od mostu v vasi Petrina navzdol.

Dovoljen dnevni uplen:
2 potočni postrvi ali 1 sulec (posebna ribolovna dovolilnica) ali 3 ciprinidi.

Najmanjša lovna dolžina in lovna doba:
- lipan 35 cm, od 16.5. do 15.10. (do preklica je lipana prepovedano upleniti)
- potočna postrv 30 cm, od 1.4. do 30.9.
- sulec 80 cm, od 1.10. do 14.2. (posebna ribolovna dovolilnica)
- podust 35 cm, od 1.6. do 15.10.
- klen 30 cm, od 1.7. do 15.10.
- platnica 35 cm, od 1.6 do 15.10.
- mrena 30 cm, od 1.7. do 15.10.

Vrsta ribolovnih dovolilnic:
Ribolovne dovolilnice so letne za vse revirje.

Ribolovne vrste na Kolpi

Vrsta Znanstveno ime Lovna doba Lovna mera
Lipan Thymallus thymallus od 16.5. do 15.10. 35 cm
Potočna postrv Salmo trutta fario od 1.4. do 30.9. 30 cm
Sulec Hucho hucho od 1.10. do 14.2. 80 cm
Podust Chondrostoma nasus od 1.6. do 15.10. 35 cm
Klen Squalius cephalus od 1.7. do 15.10. 30 cm
Platnica Rutilus virgo od 1.6. do 15.10. 35 cm
Mrena Barbus barbus od 1.7. do 15.10. 30 cm

 

V priloženem dokumentu (.doc) boste našli opis ribolovnega revirja z vsemi potrebnimi podatki in informacijami.

spletni_nakup_dovolilnicNajlepši muharski revirji Slovenije

Soča je med slovenskimi rekami prav poseben dragulj, ki predstavlja enega nacionalnih zakladov, na katerih vsak Slovenec gradi svojo narodno zavest in ponos. Za Darrela Martina, slovitega ameriškega ribiškega publicista, je Sava Bohinjka najlepša muharska reka na svetu. Taff Price, svetovno znani avtor knjig o umetnih muhah, je pravil, da se mu je v sanjah prikazala neznana reka. Ko je prvič prišel na Krko, je razpoznal natanko ta prostor iz sanj, zelenilo reke, njen tok čez nizek prag iz lehnjaka, obrežno žalujko ob vznožju strmega brega... In si tega ni znal razložiti. Edgar Pitzenbauer je iz Regensburga prihajal muharit na Unico štirideset let zapovrstjo. Ljubil je Unico. Na zgornji Radovni sem srečal profesorja Hauserja iz Brna, gospoda poznih jesenskih let. Utrujal je potočnice, vsak met za dober pedenj dolge, kakor narcise, rumene lepotice...

Odpri datoteko