Ribolovni revir - Kolpa Ribolov

Ribolovna sezona: 1.4. do 15.10.

Dovoljen ribolov v mejah: Levi breg Kolpe od sotočja s Čabranko do jezu v vasi Dol.

Dovoljene ribolovne tehnike:
Salmonidi:

- muharjenje - lov z muharico in eno umetno muho in trnkom enojčkom brez zalusti,
- lov sulca z muharjenjem, vijačenjem ter z uporabo umetne vabe (posebna ribolovna dovolilnica). Vsak uplen sulca je treba prijaviti prodajalcu ribolovne dovolilnice.
Ciprinidi:
- beličarjenje z beličarskim priborom. Dovoljene vabe so kruh, sir, mah ali sadje. Ciprinide je dovoljeno loviti le od mostu v vasi Petrina navzdol.

Dovoljen dnevni uplen:
2 potočni postrvi ali 1 sulec (posebna ribolovna dovolilnica) ali 3 ciprinidi.

Najmanjša lovna dolžina in lovna doba:
- lipan 35 cm, od 16.5. do 15.10. (do preklica je lipana prepovedano upleniti)
- potočna postrv 30 cm, od 1.4. do 30.9.
- sulec 80 cm, od 1.10. do 14.2. (posebna ribolovna dovolilnica)
- podust 35 cm, od 1.6. do 15.10.
- klen 30 cm, od 1.7. do 15.10.
- platnica 35 cm, od 1.6 do 15.10.
- mrena 30 cm, od 1.7. do 15.10.

Vrsta ribolovnih dovolilnic:
Ribolovne dovolilnice so letne za vse revirje.

Prodajna mesta ribolovnih dovolilnic:
- Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, tel: 01-2443-400
- Spletni nakup ( http://www.fishing-slovenia.si)

Ribolovne vrste na Kolpi

Družina Vrsta Znanstveno ime
Salmonidae potočna postrv Salmo trutta m. fario
Salmonidae sulec Hucho hucho
Cyprinidae podust Chondrostoma nasus
Cyprinidae klen Leuciscus cephalus
Cyprinidae platnica Rutilus pigus virgo
Cyprinidae mrena Barbus barbus

V priloženem dokumentu (.doc) boste našli opis ribolovnega revirja z vsemi potrebnimi podatki in informacijami.

spletni_nakup_dovolilnicSpletni nakup e-ribolovnih dovolilnic

www.fishing-slovenia.si.

RIBOLOVNI REVIRJI: Sava Bohinjka, Radovna, Krka, Soča, Lepena, Koritnica, Unica, Obrh, Cerkniško jezero, Iščica, Sava, Ribče.

Naroči e-ribolovno dovolilnico

spletni_nakup_dovolilnicNajlepši muharski revirji Slovenije

Soča je med slovenskimi rekami prav poseben dragulj, ki predstavlja enega nacionalnih zakladov, na katerih vsak Slovenec gradi svojo narodno zavest in ponos. Za Darrela Martina, slovitega ameriškega ribiškega publicista, je Sava Bohinjka najlepša muharska reka na svetu. Taff Price, svetovno znani avtor knjig o umetnih muhah, je pravil, da se mu je v sanjah prikazala neznana reka. Ko je prvič prišel na Krko, je razpoznal natanko ta prostor iz sanj, zelenilo reke, njen tok čez nizek prag iz lehnjaka, obrežno žalujko ob vznožju strmega brega... In si tega ni znal razložiti. Edgar Pitzenbauer je iz Regensburga prihajal muharit na Unico štirideset let zapovrstjo. Ljubil je Unico. Na zgornji Radovni sem srečal profesorja Hauserja iz Brna, gospoda poznih jesenskih let. Utrujal je potočnice, vsak met za dober pedenj dolge, kakor narcise, rumene lepotice...

Odpri datoteko