Ribogojnica Obrh Vrhnika pri Ložu 6, 1386 Stari trg pri Ložu, luka.hribljan@zzrs.si

Ribogojnica Obrh je bila zgrajena ob potoku Obrh leta 1935 za pridobivanje iker potočne postrvi. V tistem času so se v ribogojstvu ukvarjali tudi z lovom na rake in izlovom mladic ščuke v Cerkniškem jezeru. Danes je ribogojnica naš največji gojitveni objekt za domorodne salmonidne vrste rib.

Urnik prodaje rib

IMG_2F6B83-5B447D-156366-4D916E-C2DFE4-B8499D

Od ponedeljka do sobote: od 10.00 - 12.00 
Nedelja in prazniki: ni možnosti prodaje

Gojimo naslednje vrste rib

  • Sulec Hucho hucho - je največji salmonid donavskega porečja. Ikre pridobivamo od prostoživečih plemenk iz reke Kolpe, Sore in Save Bohinjke. Nadaljnja gojitev poteka v ribogojnici, kjer iz iker gojimo eno, dve in tri letne sulce. Slednji dosežejo težo do 1 kg in velikost do 50 cm in več.
  • Lipan Thymallus thymallus - ikre pridobivamo od prostoživečih plemenk v potoku Obrh, Unici, Savi Bohinjki in jezeru Črnava. Nadaljnja gojitev poteka v ribogojnici do eno, dve ali več letnih lipanov.
  • Potočna postrv Salmo trutta fario - ikre pridobivamo od lastne plemenske jate ter jih v ribogojnici vzredimo do zaroda ali do eno in dve letnih mladic. Del zaroda vložimo v gojitvene potoke, kjer se vrši sonaravna gojitev mladic.

Cenik pdf

Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405