Ribiška ekonomija v morskem ribištvu Obsega zbiranje, analiziranje in obdelavo socio-ekonomskih podatkov.

Ribiška ekonomija obsega nasledja področja:

 • socio-ekonomski podatki o morskem ribištvu;
 • socio-ekonomski podatki marikulture;
 • socio-ekonomski podatki ribiško predelovalne industrije.
Socio-ekonomski podatki o morskem ribištvu

Zavod izvaja nalogo od leta 2008, ko je zbral socio-ekonomske podatke o slovenskem morskem ribištvu za leto 2007.

Podatki, ki so vezani na posamezno ribiško plovilo, omogočajo oceno socio-ekonomskega stanja v morskem ribištvu. Podatki so snova za sprejemanje ukrepov, ki so v prid trajnostnemu razvoju ribolovnih območij in koristijo slovenskemu sektorju ribištva ter slovenskim ribičem.

Glavni viri podatkov so:

 • informacijski sistem InfoRib;
 • anketni vprašalniki in
 • zbirka finančnih podatkov FI-PO AJPES.

Pravne podlage: Zakon o morskem ribištvu (Ur.l. RS, št. 115/2006); Uredba Sveta (ES) št. 199/2008 (UL L 60, 5.3.2008); 2008/949/ES: Sklep Komisije z dne 6. novembra 2008 (UL L 346, 23.12.2008).

Socio-ekonomski podatki marikulture

Zavod izvaja nalogo od leta 2009, ko je zbral socio-ekonomske podatke o slovenski marikulturi za leto 2008.

Podatki, ki so vezani na posamezne subjekte, ki se ukvarjajo z marikulturo omogočajo oceno socio-ekonomskega stanja v tem sektorju. Podatki so snova za sprejemanje ukrepov, ki so v prid trajnostnemu razvoju ribolovnih območij in koristijo slovenskemi marikulturi.

Glavni viri podatkov so:

 • centralni register objektov akvakulture in komercijalnih ribnikov, ki ga vodi MKO;
 • anketni vprašalniki in
 • zbirka finančnih podatkov FI-PO AJPES.

Pravne podlage: Zakon o morskem ribištvu (Ur.l. RS, št. 115/2006); Uredba Sveta (ES) št. 199/2008 (UL L 60, 5.3.2008); 2008/949/ES: Sklep Komisije z dne 6. novembra 2008 (UL L 346, 23.12.2008).

Socio-ekonomski podatki ribiško predelovalne industrije

Zavod izvaja nalogo od leta 2008, ko je zbral socio-ekonomske podatke o slovenski ribiško predelovalni industriji za leto 2007.

Podatki, ki so vezani na posamezne subjekte, ki se ukvarjajo s predelavo ribiških proizvodov, omogočajo oceno socio-ekonomskega stanja v tem sektorju. Podatki so snova za sprejemanje ukrepov, ki so v prid trajnostnemu razvoju ribolovnih območij in koristijo slovenskemu sektorju ribištva in ribiško predelovalni industriji.

Glavni viri podatkov so:

 • Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin RS
 • anketni vprašalniki in
 • zbirka finančnih podatkov FI-PO AJPES.

Pravne podlage: Zakon o morskem ribištvu (Ur.l. RS, št. 115/2006); Uredba Sveta (ES) št. 199/2008 (UL L 60, 5.3.2008); 2008/949/ES: Sklep Komisije z dne 6. novembra 2008 (UL L 346, 23.12.2008).

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo SlovenijeSeznam rib, glavonožcev ter rakov

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BiosWeb stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke (BIOS) Zavoda za Ribištvo Slovenije (ZZRS).

Vstopi v BioS
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405