Ribiška biologija v morskem ribištvu Podatke zbiramo v okviru lastnih raziskav in monitoringov ...

Naše delo obsega:

ugotavljanje vrstnega sestava;
ugotavljanje razširjenosti vrst;
biometrijo in meristiko;
določanje starosti z metodo branja otolitov;
ocenjevanje indeksov abundance (ulov na enoto ribolovnega napora, biomasa, gostota);
ocenjevanje ulova in zavržka slovenskih ribiških plovil;
ocenjevanje staležev gospodarsko pomembnejših vrst (poteka v okviru mednarodnega sodelovanja).

Podatke zbiramo v okviru lastnih raziskav in monitoringov, v okviru mednarodnih raziskav ali pa jih pridobimo iz državnih podatkovnih zbirk:

- Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995);
- MEDITS - Mednarodna raziskava s pridneno vlečno mrežo v Sredozemlju (od leta 1995);
- MEDIAS - Sredozemska akustična raziskava (od leta 2007);
- SOLEMON - Ocena staleža morskega lista (Solea solea) v severnem in srednjem Jadranu in vrednotenje vpliva različnih ribolovnih aktivnosti (od leta 2009);
- Biološko vzorčenje iztovora (od leta 2006);
- Ocena prilova in zavržka (od leta 2006);
Raziskovanje bioloških in ekoloških značilnosti ter sezonske dinamike nekaterih gospodarsko pomembnih vrst rib v Portoroškem ribolovnem rezervatu (od 1.10.2010 do 30.9.2013);
- Ocena uplena pri prostočasnem ribolovu;
- Ladijski dnevniki in deklaracije o iztovoru slovenskih ribiških plovil (od 2005).

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo SlovenijeSeznam rib, glavonožcev ter rakov

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BiosWeb stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke (BIOS) Zavoda za Ribištvo Slovenije (ZZRS).

Vstopi v BioS
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405