PUN Program upravljanja Nature 2000

Osnovni namen operativnega programa je za obdobje 2014-2020 opredeliti izvajanje obveznosti varstva območij Natura 2000, ki jih Sloveniji nalagata Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih. Poleg tega bo program služil tudi kot podlaga za pripravo prednostnega akcijskega okvirja, ki bo osnova za financiranje območij Natura 2000.

Cilj projekta je priprava Operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije.

Vodja projekta: Andrej Bibič (andrej.bibic(at)gov.si).
Kontaktna oseba na Zavodu za ribištvo Slovenije: Barbara Bric (barbara.bric(at)zzrs.si).

Več informacij: https://www.zzrs.si/portfolio/pun2000/