Publikacije Članki strokovnjakov Zavoda za ribištvo Slovenije

Strokovnjaki Zavoda za ribištvo Slovenije redno objavljajo strokovne članke in aktivno sodelujejo kot avtorji in/ali soavtorji pri različnih strokovnih publikacijah.

Seznam bibliografskih podatkov strokovnjakov Zavoda za ribištvo Slovenije:


Vse povezave kažejo na uraden vir bibliografskih podatkov, objavljen na spletu (ureja in vzdržuje COBISS.SI, knjižnični informacijski sistem, ki ga sooblikujejo IZUM kot knjižnični informacijski servis in knjižnice, ki sodelujejo v sistemu vzajemne katalogizacije.).


Bibliografija: Pliberšek, Kaja; 2007, doktorska disertacija

PLIBERŠEK, Kaja. Živčne povezave med regeneriranim vohalnim epitelom in vohalnim bulbusom pri ameriškem somiču (Ameiurus melas) : doktorska disertacija = Nerve connections between regenerated olfactory epithelium and olfactory bulb in black bullhead catfish (Ameiurus melas) : doctoral dissertation. Ljubljana: [K. Pliberšek], 2007. VIII, 54 f., ilustr., pril. [COBISS.SI-ID 1753423]


Bibliografija: Zabric, Daša; Podgornik, Samo; 2006, CRP

ZABRIC, Daša, PODGORNIK, Samo, KOSI, Gorazd, BRANCELJ, Anton. Ciljni raziskovalni program (CRP) "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" : vpliv gojenja rib v toplovodnih ribogojnicah in gramoznicah na vodni ekosistem : zaključno poročilo. Ljubljana, 2006: Zavod za ribištvo Slovenije. str. 2-8, 114 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512222601]


Bibliografija: Podgornik, Samo; 2007, Tipologija jezer v Sloveniji

URBANIČ, Gorazd, REMEC-REKAR, Špela, KOSI, Gorazd, GERM, Mateja, BRICELJ, Mihael, PODGORNIK, Samo. Tipologija jezer v Sloveniji = Typology of lakes in Slovenia.
Nat. Slov..
[Tiskana izd.], 2007, letn. 9, št. 1, str. 5-13. [COBISS.SI-ID 22929113]


Bibliografija: Podgornik, Samo; Bertok, Marko; 2006; Ihtiološka raziskava reke Krke...

PODGORNIK, Samo, BERTOK, Marko. Ihtiološka raziskava reke Krke in smernice ribiškega upravljanja. Ljubljana: Zavod za ribištvo Slovenije, marec 2006. 130 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512221065]


Fotografija: Marčeta, Bojan; 2006; Ogrožene vrste in habitatni tipi v slovenskem morju

LIPEJ, Lovrenc, TURK, Robert, MAKOVEC, Tihomir. Ogrožene vrste in habitatni tipi v slovenskem morju = Endangered species and habitat types in the Slovenian sea. Ljubljana: Zavod RS za varstvo narave, 2006. 264 str., ilustr. ISBN 961-91505-4-6. [COBISS.SI-ID 226668288], Fotografija: MARČETA, Bojan


Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo SlovenijeSeznam rib, glavonožcev ter rakov

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BiosWeb stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke (BIOS) Zavoda za Ribištvo Slovenije (ZZRS).

Vstopi v BioS
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405