Predstavitev Zavoda za ribištvo Slovenije že od leta 1961

Zavod za ribištvo Slovenije deluje od leta 1961, ko ga je pod imenom Zavod za ribištvo Ljubljana ustanovil Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. Leta 2001 ga je Vlada RS preoblikovala v javni zavod. Zaupane so mu bile pomembne naloge s področja sladkovodnega in morskega ribištva.

Ime: Zavod za ribištvo Slovenije
Skrajšano ime: ZZRS
Angleško ime: Fisheries Research Institute of Slovenia
Sedež: Spodnje Gameljne 61 a, 1211 Ljubljana-Šmartno
Matična številka: 5164117
Davčna št.: 83921419
ID za DDV: SI 83921419
EZR pri Banki Slovenije:
SI 5601100-6030345309
SWIFT koda:
BSLJ SI 2X
Ustanovitelj: Vlada Republike Slovenije
Datum ustanovitve: Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije (Ur.list RS, št. 31/01, 60/01, 4/05, 23/06, 116/07, 4/09, 96/09, 16/11, 58/13)
Dejavnost: 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, vložek št.: 1/01132/00
Odgovorna oseba: Direktor, Rado Javornik, univ. dipl. inž. kmet. 

Lokacija Zavoda za Ribištvo Slovenije