Organizacija in predpisi ZZRS Upravna služba in strokovno raziskovalna služba

Organizacijska struktura ZZRS

Delo Zavoda za ribištvo Slovenije je organizirano v naslednjih organizacijskih enotah:

  1. UPRAVNA SLUŽBA
  2. STROKOVNO RAZISKOVALNA SLUŽBA, ki je sestavljena iz naslednjih oddelkov:

Oddelek za Sladkovodno ribištvo
Oddelek za Morsko ribištvo
Oddelek za Ribogojstvo

Zakonodaja

Ustanovitveni akt

Interni akti

Statut Zavoda za ribištvo Slovenije (pdf)
Pravilnik o raziskovalnih nazivih v Zavodu za ribištvo Slovenije (pdf)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
Navodila za izvedbo postopkov javnega narocanja
Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnih mestih
Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc

Pravilnik o opravljanju dela na domu

Pomembne povezave

Redno spremljamo dogajanja na spletu. Tukaj so uvrščene zanimive spletne povezave. Iz spodnjega seznama lahko izberete področje, ki vas zanima, nakar kliknite na izbrano povezavo.

Republika Slovenija / Republic of Slovenia

 

 
Link Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skrbi za dvig konkurenčne ravni slovenskega kmetijskega in agro-živilskega sektorja v okviru PRP in drugih programov ...

Link Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za okolje in prostor zagotavlja zdravo življenjsko okolje za vse prebivalke in prebivalce Republike Slovenije ter spodbuja in usklajuje prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja, ki ob skrbi za družbeno blaginjo temelji na smotrni in va ...

Link VURS - Bolezni rib
Pravilnik o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živali (Uradni list RS, št. 54/08 in 61/08) določa seznam bolezni (eksotičnih in ne-eksotičnih), za katere ...

Link VURS - Seznam ribogojnic/kompartmentov
Seznam ribogojnic/kompartmentov prostih VHS/IHN v skladu z določili Direktive Sveta Evrope 2006/88/ES ...

Link Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Z januarjem 1995 se je na podlagi Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. list RS, št. 71/04) dotedanja Pristaniška kapitanija preimenovala in organizacijsko ustrezno preoblikovala v Upravo Republike Slovenije za pomorstvo, kot ...

Link Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija RS za okolje je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Opravlja strokovne, analitične in regulatorne oziroma upravne naloge s področja okolja na nacionalni ravni ...

Link Statistični urad Republike Slovenije
Statistični urad Republike Slovenije je glavni izvajalec in povezovalec dela na področju državne statistike ...

Link Register predpisov Republike Slovenije

Link e-Uprava
Državni portal Republike Slovenije ...

Link Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Temeljno poslanstvo Biotehniške fakultete je univerzitetno, visokošolsko strokovno in podiplomsko izobraževanje, znanstvenoraziskovalno, strokovno in svetovalno delo na področju ved o živi naravi (biologija, mikrobiologija) ter kmetijstva, gozda ...

Link SICRIS
Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS) razvijata in vzdržujeta Institut informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM) in Agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije (ARRS) ...

Link Ribiška zveza Slovenije
Ribiška zveza Slovenije (RZS) je sestavljena iz 9 zvez ribiških družin (ZRD) in 64 ribiških družin (RD) ...

Link Natura 2000
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove ...

Link COBISS
Virtualna knjižnica Slovenije. Kooperativni online bibliografski sistem in servisi ...

Link Prostorski informacijski sistem občin
PISO predstavlja enotno geoinformacijsko infrastrukturo, ki je na voljo vsem občinam v državi. Občinam, podjetjem in občanom omogoča učinkovit vpogled v državne in občinske prostorske evidence ...

Link Geopedija
Geopedia je prvi interaktivni tematski atlas baziran na ideji Wikipedije, ki uporabnikom omogoča dodajanje in urejanje vsebin o Sloveniji ...

Link Evroterm
Evroterm je terminološka zbirka izrazov, ki je začela nastajati med pripravljanjem slovenske različice pravnih aktov Evropske unije v okviru Sektorja za prevajanje, redakcijo in terminologijo Službe Vlade RS za evropske zadeve (SVEZ) ...

 

Evropska komisija / European Commission

 

   
Link European Commission
The European Commission embodies and upholds the general interest of the Union and is the driving force in the Union's institutional system ...
Link European Commisssion - Fisheries
The Common Fisheries Policy (CFP) is the European Union's instrument for the management of fisheries and aquaculture. It was created to manage a common resource and to meet the obligation set in the original Treaties of the then European Community ...
Link JRC - Joint Research Centre
JRC provides a scientific coordination to the multi-partner SHEEL project which assessed technical features of electronic logbooks, and the CEDER project which assesses how to combine e-logbook and VMS information to determine fishing behaviour ...
Link The Community Fishing Fleet Register
Fishing Fleet Register is an essential tool to implement and monitor the Common Fisheries Policy. It is a database where all the fishing vessels flying the flag of a Member State have to be registered in accordance with Community legislation ...
Link Research
This site is designed to help you find out about European Research. Whether you are a researcher or a teacher, in business or in politics, there is something for you here ...

 

FAO - Food and Agriculture Organization of the UN

 

   
Link FAO - Food and Agriculture Organization of the UN
The Food and Agriculture Organization of the United Nations leads international efforts to defeat hunger. Serving both developed and developing countries, FAO acts as a neutral forum where all nations meet as equals to negotiate agreements ...
Link Fisheries and Aquaculture Department
The mission of the Fisheries and Aquaculture Department of FAO is to facilitate and secure the long-term sustainable development and utilization of the world's fisheries and aquaculture ...
Link Species Identification and Data Programme
Species Identification and Data Programme improves the identification of marine organisms of actual and potential interest to fisheries ...
Link Fishcode
A Global Partnerships for Responsible Fisheries resource for information on Programme activities, geographical coverage, donor and agency alliances, and publications ...
Link ADRIAMED
AdriaMed "Scientific Cooperation to Support Responsible Fisheries in the Adriatic Sea" is an FAO Regional Project and it is funded by the Italian Ministry of Agriculture, Food and Forestry Policies.

 

Mednarodne institucije / Intl. Institutions

 

   
Link Eurofish
The mandate of EUROFISH is to assist the development of fisheries in Central and Eastern Europe focusing on trade and marketing, processing, and aquaculture ...
Link Census of Marine Life
The Census of Marine Life is a growing global network of researchers in more than 80 nations engaged in a ten-year initiative to assess and explain the diversity, distribution, and abundance of marine life in the oceans - past, present, and future ...
Link Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje
EIONET-SI je informacijsko in komunikacijsko omrežje za poročanje o okolju, vzpostavljeno po zgledu Evropske agencije za okolje in je del omrežja EIONET ...
Link Balkan Trout Restoration Group
The main interest of the group is focused toward the Balkan salmonids, which include several endemic taxa with important unresolved taxonomic problems and only little information on their distribution and conservation status.

 

Podatkovne zbirke / Databases

 

   
Link FishBase
FishBase is an information system available in the form of CD-ROMS and on-line, covering all fishes of the world in a fashion that is both global and deep ...
Link FishBase (DE)
V primeru, da je zgornja povezava (FishBase) preobremenjena.
Link FishBase (FR)
V primeru, da je zgornja povezava (FishBase) preobremenjena.
Link CephBase
CephBase is a dynamic relational database-driven web site that provides taxonomic data, distribution, images, videos, predator and prey data, size, references and scientific contact information for all living species of cephalopods.

 

Ihtiologija / Ichthyology

 

   
Link Fauna Web Gallery

Link European Ichthyological Society
The society primarily provides a platform for cooperation between European ichthyologists, but membership is open to all interested. The main activity of the Society has been to promote congresses of European ichthyologists ...
Link Dictionary of Ichthyology

Link Ichthyology Web Resources
Ichthyology Web Resources compiles online ichthyology resources of scientific and educational value in an organised directory ...
Link Glossary of Fish Related Terms
Arkansas Striper Fishing ...
Link Department of Ichthyology at the California Academy of Sciences
The researchers here delve mainly in the branch of science known as systematics. Systematics deals with the kinds and diversity of living things and their arrangement into a natural classification ...
Link World Records Freshwater Fishing
The first database that includes all large freshwater fish worldwide ...
Link American Society of Ichthyologists and Herpetologists
The American Society of Ichthyologists and Herpetologists is dedicated to the scientific study of fishes, amphibians and reptiles.

 

Ribolovna orodja / Fishing Gears

 

   
Link Marine Fishing Gears and Methods
Methods to catch fish and other aquatic resources, with or without a gear. A fishing gear is the tool with which aquatic resources are captured, whereas the fishing method is how the gear is used.

 

Ribištvo po svetu / International Fisheries

 

   
Link (Austria) FAME - Standardised Fish-based Assesment Method for the Ecological Status of European Rivers
(Austria) FAME - Standardised Fish-based Assesment Method for the Ecological Status of European Rivers
Link (Austria) Federal Agency for Water Management
(Austria) Federal Agency for Water Management
Link (Austria) Kärntner Institut für Seenforschung
(Austria) Kärntner Institut für Seenforschung
Link (Austria) University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna
(Austria) University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna
Link (Belgium) BioMatNet Item: Organisation Description - Belgium - Institute for Forestry and Game Management
(Belgium) BioMatNet Item: Organisation Description - Belgium - Institute for Forestry and Game Management
Link (Belgium) FUNDP - Facultes Universitaires Notre-Dame de la Paix Namur
(Belgium) FUNDP - Facultes Universitaires Notre-Dame de la Paix Namur