Objave

ZZRS si skupaj z ostalimi ustanovami prizadeva za zmanjševanje negativnih vplivov, ki jih prinašajo s seboj tujerodne in invazivne tujerodne vrste. V ta namen je bilo napisano poročilo s strokovnimi podlagami za preprečevanje širjenja, vnosa in zmanjševanja vpliva invazivnih tujerodnih vrst rib, rakov in školjk. Celotno poročilo podnebnega sklada je na voljo na spodnji povezavi:

Strokovne podlage za preprečevanje širjenja, vnosa in zmanjševanja vpliva (invazivnih) tujerodnih vrst rib, rakov in školjk

 

Več o posamezni vrsti iz Uredbe EU št. 1143/2014 si lahko preberete na spodnjih povezavah:

Psevdorazbora
Sončni ostriž
Kitajska sladkovodna dremavka 
Progasti morski som 
Signalni rak
Trnavec
Močvirski škarjar
Marmornati škarjar
Bradavičasti trnavec
Kitajska volnoklešča rakovica