Naše ribe

Ime operacije: NAŠE RIBE

Prijavitelj: LAS Dolina Soče

Projektni partnerji: Faronika, ribogojstvo in ribištvo d.o.o., Ribogojnica LIBO d.o.o., ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE – RIBOGOJSTVO SOČA KOBARID

Začetek in zaključek operacije:                 1. 10. 2022 – 30. 8. 2023

Vrednost operacije:                                   6.974,79 EUR

Upravičeni stroški operacije:                    6.030,45 EUR

Zaprošen % sofinanciranja:                      85 %

Odobrena vrednost sredstev:                    5.125,71 EUR

Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-25/2020/6 dne 29. 8. 2022.

VSEBINA:

Projekt zagotavlja dodano vrednost na področju akvakulture ter uvaja novo embalažo za nakup svežih rib z namenom ponovne uporabe. Z embalažo za ponovno uporabo se bo razvilo nov način njene uporabe, saj se bo stalne stranke nagovarjalo k ponovni uporabe embalaže.

V okviru promocijske kampanije se bo nagovarjalo potrošnike k pogostejšemu nakupu svežih rib v ribogojnicah na območju LAS Dolina Soče ter k zdravemu načinu prehranjevanja. Spodbujalo in promoviralo se bo uporabo rib v lokalni kulinariki (ta je klub dobrim pogojem še vedno na precej nizki ravni) in omogočalo nova povezovanja proizvajalcev z uporabniki – gostinci in lokalnimi prebivalci. Sem spadajo tudi promocijske aktivnosti in inovativni načini za spodbujanje prodaje v sklopu prireditev ter organiziranih dogodkov.

Ribe se umeščajo v prehranski piramidi visoko in jih strokovna javnost priporoča kot “zdravo” hrano. Trendi v kulinariki so naklonjeni ribi in ribjim izdelkom. Kljub temu v Sloveniji pojemo zelo malo rib, predvsem sladkovodnih rib. Iz rezultatov anket ugotovimo, da pojemo 11 kg na prebivalca kar je zaskrbljujoče nizko. Ankete kažejo tudi to, da 12% odraslih nikoli ne uživa rib ter da je pri tistih, ki ribe uživajo občutno večji delež morskih kot sladkovodnih rib. Skrbi tudi podatek, da veliko večino rib povprečni potrošnik nakupi v velikih trgovskih centrih, kjer se zaradi prostega pretoka blaga v Slovenijo uvažajo velike količine rib katerim naša riba praktično ne more konkurirati.

Glavni razlog projekta je, da se potrošnike ozavešča o kakovostnih razlikah pri ribah, o okusih in predstaviti prodajne točke, kjer se naše ribe lahko dobi.

Gojene sladkovodnih rib iz lokalnega okolja ima v slovenski kulinariki dolgo tradicijo ter velik pomen. Veliki trgovinski sistemi na račun prostega pretoka blaga v Slovenijo uvažajo velike količine cenenih in manj kakovostnih rib, njihova konkurenčna prednost je zgolj nizka cena.

Priložnost za ribogojce je tako v ozaveščanju potrošnikov o višji kakovosti njihovih izdelkov, ki mora pri odločitvi za nakup odtehtati nekoliko višjo prodajo ceno od konkurenčnih izdelkov na trgovskih policah.

CILJI:

Glavni cilj projekta je dvigniti prepoznavnost lokalne sveže ribe in s tem vplivati tudi na večje povpraševanje. Vsi se zavedamo pomena rib v prehrani ljudi s tem projektom bomo dali priložnost tako proizvajalcu kot kupcu oz. potrošniku, da se vsak na svojem področju izkažejo. Potrošnikom je potrebno predstaviti kakovost rib, ki so gojene v kakovostni vodi. Kakovost, pa mora pri odločitvi za nakup odtehtati nekoliko višjo prodajo ceno od konkurenčnih izdelkov na trgovskih policah.

V projektu bomo nabavili embalaža za ponovno uporabo ter izvedli promocijsko kompanijo za širšo javnost vse z razlogom, da ozaveščamo potrošnika o vključevanju lokalne ribe v jedilnike.

REZULTATI:

Nakup embalaže za ponovno uporabo (5,8l 1 paleta in 10,3l 1 paleta – pravokotnih veder)

Izvedba promocijske kampanje

Spletne povezave Evropske komisije in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo:

spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR tukaj

spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR tukaj