Morsko ribištvo Oddelek za morsko ribištvo izvaja javno službo ter tržno dejavnost na področju morskega ribištva.

Dejavnosti javne službe izvajamo na podlagi Zakona o morskem ribištvu in Sklepa o organizaciji in delu Zavoda za ribištvo Slovenije.

Izvajamo raziskovalno in strokovno delo na področju morskega ribištva, ki obsega ribiško biologijo in ribiško ekonomijo. V okviru javne službe nudimo strokovno podporo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sodelujemo v nekaterih mednarodnih organizacijah s področja morskega ribištva.

Zagotavljanje kakovosti podatkov. Biološki podatki

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo SlovenijeSeznam rib, glavonožcev ter rakov

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BiosWeb stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke (BIOS) Zavoda za Ribištvo Slovenije (ZZRS).

Vstopi v BioS
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405