Life NarcIS

ZZRS že od leta 2003 nadgrajuje in ureja svojo digitalizirano biološko zbirko podatkov BIOS v kateri so seznami in biološki podatki o vrstah rib, glavonožcev in nekaterih rakih na območju Republike Slovenije.

V povezavi z ostalimi partnerji (ARSO, CKFF, DOPPS, MOP, ZGS, ZRSVN, Univerza v Ljubljani) bomo v 4 letnem Life projektu NarcIS (šifra projekta: Life 19 GIE/SI000161) podatke iz BIOS baze in iz drugih 11 različnih baz standardizirali, povezali in uredili v enotni naravovarstveni informacijski sistem - NarcIS.

Naloge zavoda za ribištvo so prispevek podatkov iz baze v katalog vrst, prispevek bioloških podatkov, digitalizacija in georeferenciranje izdanih mnenj ter osveščanje bodočih uporabnikov. Ob vzpostavitvi portala NarcIS kot enotne točke vstopa do podatkov o naravi in njenem varstvu pričakujemo večjo preglednost nad gradbenimi posegi na vodah, hitrejše upravne postopke, širši pogled na antropogeni vpliv na vodotoke in ribe ter večjo osveščenost pomena raznovrstnosti pri ohranjanju in upravljanju vodotokov.

Več o projektu si lahko preberete na https://narcis.gov.si