Life for Lasca

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem projekta Parco Ticino in lokalnimi ribiškimi družinami v letih od 2017 do 2021 poskušal na območje Vipave ponovno naseliti primorsko podust. Vir osebkov bodo osebki iz porečja Pad, saj je slovenska populacija primorske podusti, po mnenju stroke, preveč ranljiva. V primeru uspeha je dolgoročni cilj projekta vzpostaviti vzrejo primorske podusti v ujetništvu in tako zagotoviti osebke za naseljevanje in doseljevanje primorske podusti v celotno porečje reke Soče in Pada, na odseke njene pretekle razširjenosti.

Več o projektu si lahko pogledate na: 

https://www.zzrs.si/portfolio/life-for-lasca/ 

https://www.lifeforlasca.eu/