Javna naročila Zavod za ribištvo Slovenije

- OBJAVLJENO: 13.01.2021;
Naslov: Ureditev pregrad, rokava Dolenje in vtoka v Novakovo mlinščico
Referenčna številka dokumenta: 202-1/2021
Razpisna dokumentacija

- OBJAVLJENO: 07.04.2020;
Naslov: Gradnja servisnega objekta z vališčem in karantenskega objekta v ribogojnici Soča v Kobaridu
Referenčna številka dokumenta: 202-3/2020/1
Razpisna dokumentacija: Dokumentacija PDF, dokumentacija WORD, načrti PDFpredračun EXCELobrazec za predračun WORDelaborat PDF
- PZI Kobarid
- Sheme stavbnega pohištva
- Tehnologija vališča

                                            ↓ Dokumentacija: Gradnja servisnega objekta z vališčem in karantenskega objekta v ribogojnici Soča v Kobaridu ↓

Arhitektura

Elaborati

Elektro

Kanalizacija

Stavbno pohištvo

Statika

Strojne

Tehnologija vališča

Vodilni

Naslovna stran

Požar izkaz

Izračun

Ureditev

Notri

komplet

Situacija

1.1-1

Podatki

PZI tehnič.

Požar prerez1

Popis ele

Višinska

Zunaj

 

Tloris prit.

1.1-2

Izjava

Detajl 1

Požar prerez2

Naslovna

Prerez b-b

 

 

Tloris nad.

1.1-3

Kazalo

Detajl 1v

Požar situacija

Shema ele

Prerez a-a

 

 

Shema TČ

1.2-1

Splošno

Detajl 2

Požar tekst

Teh. por. Ele

Situacija

 

 

Tloris p. prez.

1.2-2

Teh. por.

Detajl 2v

Požar tloris

Tloris nad.

Vzdolžni

 

 

Tloris n. prez.

 

 

Detajl 3

Izkaz prezrač.

Tloris prit.

Robnik

 

 

Temelji vodov.

 

 

Detajl 3v

Izkaz naslov.

Tloris streha

Cestni pož.

 

 

Prit. Vodov.

 

 

Detajl 4

 

Tloris tem

Linijski pož.

 

 

Nads. Vodov.

 

 

Detajl 4v

 

 

PE jašek 625

 

 

Dvižni vod

 

 

Detajl 5

 

Varovanje popis

PE jašek 800

 

 

Vklop cevi

 

 

Detajl 5v

 

Varovanje nad.

Polaganje

 

 

Teh. por.

 

 

Detajl 6v

 

Varovanje prit.

Zadrževalnik

 

 

uvod

 

 

Detajl 7

 

Varovanje shema

Lovilec olja

 

 

 

 

 

Fasada k.

 

Varovanje tekst

Ponik

 

 

 

 

 

Fasada s-j

 

Varovanje naslov

ČN

 

 

 

 

 

Fasada v-z

 

 

Križanje

 

 

 

 

 

Prerez A-A

 

 

Križanje el.

 

 

 

 

 

Prerez B-B

 

 

Ograja1

 

 

 

 

 

Tloris nad.

 

 

Ograja2

 

 

 

 

 

Tloris ost.

 

 

Vrata

 

 

 

 

 

Tloris pri.

 

 

Kazalo

 

 

 

 

 

Tloris str

 

 

Naslovna

 

 

 

 

 

Tloris tem.

 

 

Tehnično p.

 

 

 

 

 

 

- OBJAVLJENO: 25.03.2020;
Naslov: Nadgradnja podatkovne zbirke in izdelava nove spletne aplikacije BIOS
Referenčna številka dokumenta: JN001929/2020-W01
Razpisna dokumentacija: Dokumentacija 4 del Word, Obrazec 11 Predračun, BIOS main tables, FSS BIOS baza razlaga polj, FSS BIOS baza seznam fieldov, FSS.P01.002FSS_za_Razpis

- OBJAVLJENO: 12.12.2019;
Naslov: Izboljšanje stanja ohranjenosti ciljnih vrst na reki Vipavi - Ureditev rokava Brje
Referenčna številka dokumenta: 201-599/2019
Razpisna dokumentacija

- OBJAVLJENO: 21.9.2018;
Naslov: Izboljšanje stanja ohranjenosti ciljnih vrst na reki Vipavi - Izdelava celotne projektne dokumentacije
Referenčna številka dokumenta: 202-2/2018

- OBJAVLJENO: 10.10.2019;
Naslov: JN007101/2019-B01: Gradnja servisnega objekta z vališčem in karantenskega objekta v Ribogojnici Soča v Kobaridu
Referenčna številka dokumenta: 202-5/2019

 

Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405