Ichthyos Revija s strokovnimi članki in znanstvenimi razpravami

Ichthyos je strokovna revija, ki jo je Zavod za ribištvo Slovenije izdajal od leta 1984 do 2004. V povprečju je letno izšla ena številka.

V reviji objavljamo strokovne članke in znanstvene razprave, recenzije ter predstavljamo znanstvene in strokovne dosežke iz vseh področij sladkovodnega in morskega ribištva, ihtiologije, hidrobiologije in sorodnih vej znanosti. Prispevki so pisani v slovenskem jeziku, s povzetkom vsebine v angleškem jeziku.

Leta 2004 je Zavod za ribištvo Slovenije spremenil statut, postal je javni zavod in izdajanje revije je zastalo.


Ichthyos Vol. 19, 2004 (.pdf)
Ichthyos Vol. 18, 2001 ( .pdf)
Ichthyos Vol. 17, 2000 ( .pdf)
Ichthyos Vol. 16, 1999 ( .pdf)
Ichthyos Vol. 15, 1998 ( .pdf)

Ichthyos Vol. 14, 1997 (.pdf)
Ichthyos Vol. 13, 1996 ( .pdf)
Ichthyos Vol. 12, 1995 ( .pdf)
Ichthyos Vol. 11, 1994 ( .pdf)
Ichthyos Vol. 10, 1991 ( .pdf)
Ichthyos Vol. 9, 1990 ( .pdf)
Ichthyos Vol. 8, 1989 ( .pdf)
.

Ichthyos Vol. 7, 1989 (.pdf)
Ichthyos Vol. 6, 1988 ( .pdf)
Ichthyos Vol. 5, 1987 ( .pdf)
Ichthyos Vol. 4, 1986 ( .pdf)
Ichthyos Vol. 3, 1986 ( .pdf)
Ichthyos Vol. 2, 1985 ( .pdf)
Ichthyos Vol. 1, 1984 ( .pdf)

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo SlovenijeSeznam rib, glavonožcev ter rakov

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BiosWeb stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke (BIOS) Zavoda za Ribištvo Slovenije (ZZRS).

Vstopi v BioS