E-prijavnica na strokovni izpit

Prijavnino za opravljanje izpita za ribogojca v višni 90 EUR bom nakazal na račun št.: SI 56 01100-6030345309, sklic 00 7000, namen nakazila: prijavnina za izpit za ribogojca.

Preberite si "Varovanje osebnih podatkov".

Vloga za opravljanje strokovnega izpita za ribogojce

Varstvo osebnih podatkov