CRP - sulec

Dne 3.10.2016 smo v prostorih ARSO predstavili zaključne rezultate ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) » Izdelava strokovnih podlag za ohranjanje habitata in populacije sulca na območju srednje Save«. Projekt sta financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Na projektu so sodelovale tri partnerske organizacije: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (nosilka), Zavod za ribištvo Slovenije in Inštitut za vode Republike Slovenije.

Več informacij: