> > > >

Sladkovodno ribištvo

Sladkovodno ribištvo

Sladkovodno ribištvo obsega upravljanje ribolovnih virov (prostoživeče ribe in druge vodne živali) v celinskih vodah. Za izvajanje ribiškega upravljanja lahko država podeli koncesijo...

Morsko ribištvo

Morsko ribištvo

Morsko ribištvo obsega ribiško bilologijo in spremljajoče dejavnosti. Naloge na podlagi Zakona o morskem ribištvu se izvajajo kot javna služba. Poleg tega Zavod izvaja tudi naloge...

Ribogojstvo

Ribogojstvo

Gojimo vse v naših celinskih vodah živeče domorodne salmonidne vrste rib. Večina gojenih rib je namenjena za redna in dopolnilna vlaganja oz. za prodajo ribiškim družinam ali...

Ribolov

Ribolov

Prostočasni ribolov v Republiki Sloveniji se izvaja v morju (Pravilnik o prostočasnem ribolovu na morju) in celinskih vodah (Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah) ...

Novice / objave

0 Komentarji
Z NOVIM LETOM ZAKLJUČEK PROJEKTA LIFE for LASCA Z letom 2022 se projekt LIFE for LASCA zaključuje. Ob tej priložnosti naj vam najprej zaželimo vse najlepše v novem letu z veliko veselja in radosti. Posebej bi se radi zahvalili vsem, ki ste v vseh teh letih z nami sodelovali in s tem doprinesli k uspešnemu zaključku projekta. Uspelo nam je naseliti primorsko podust v njeno Natura 2000 območje - Dolina Vipave (SI3000226) in vzpostaviti vzrejo vrste v ujetništvu. Veliko smo izvedeli o biologiji vrste in njenih zahtevah, se soočali z njenimi pritiski ter se družili na raznih srečanjih in prireditvah. Vse te aktivnosti se bodo, kljub uradnemu zaključku projekta, še nadaljevale in upamo, da se nam pridružite. Na voljo smo za vse predloge, pobude in vprašanja. Rezultate in končne izdelke projekta si lahko ogledate ali prenesete na: www.lifeforlasca.eu/page/seznam-akcij/. Srečno, Ekipa LIFE for LASCA Nadaljuj z branjem
0 Komentarji
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)), 10. in 11. člena Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije (Uradni list RS, št. 31/01, 60/01, 4/05, 23/06, 61/06 – ZSRib, 116/07, 4/09, 96/09, 16/11 in 58/13), 21. in 22. člena Statuta javnega zavoda Zavod za ribištvo Slovenije, št. 102-1/2008/14 z dne 11. 6. 2010 in 63. člena Poslovnika o delu Sveta Zavoda za ribištvo Slovenije, št. 120-7/2010/1 z dne 15. 9. 2010, svet javnega zavoda Zavod za ribištvo Slovenije objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za ribištvo Slovenije (m/ž) Nadaljuj z branjem
0 Komentarji
Izpitni rok na temo strokovni izpit za ribogojca bo potekal v prostorih Zavoda za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, v soboto 03. 12. 2022, med 1000 in 1300 uro, v kolikor bodo epidemiološke razmere to dopuščale. V kolikor bi imel kdo od kandidatov bolezenske znake, značilne za koronavirusno bolezen, ali bi zanjo zbolel, naj se izpita ne udeleži in nas o tem obvesti. Za morebitne takšne primere bomo organizirali novi termin izpita. Nadaljuj z branjem
0 Komentarji
V okviru projekta LIFE for LASCA smo dosegli izjemen uspeh; vnesena primorska podust (Protochondrostoma genei) uspešno kljubuje ekstremnim vremenskim razmeram in v letošnjem letu nas je razveselila najdba maldic (YOY), kar pomeni, da se v naravi tudi uspešno drsti. To je pomemben korak k samovzdržnosti populacije. Nadaljuj z branjem