> > > >

Sladkovodno ribištvo

Sladkovodno ribištvo

Sladkovodno ribištvo obsega upravljanje ribolovnih virov (prostoživeče ribe in druge vodne živali) v celinskih vodah. Za izvajanje ribiškega upravljanja lahko država podeli koncesijo...

Morsko ribištvo

Morsko ribištvo

Morsko ribištvo obsega ribiško bilologijo in spremljajoče dejavnosti. Naloge na podlagi Zakona o morskem ribištvu se izvajajo kot javna služba. Poleg tega Zavod izvaja tudi naloge...

Ribogojstvo

Ribogojstvo

Gojimo vse v naših celinskih vodah živeče domorodne salmonidne vrste rib. Večina gojenih rib je namenjena za redna in dopolnilna vlaganja oz. za prodajo ribiškim družinam ali...

Ribolov

Ribolov

Prostočasni ribolov v Republiki Sloveniji se izvaja v morju (Pravilnik o prostočasnem ribolovu na morju) in celinskih vodah (Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah) ...

Novice / objave

0 Komentarji
V sredo, 16. marca 2022, sta se sodelavca kohezijskega projekta VIPava, katerega vodilni partner je Zavod za ribištvo Slovenije, z veseljem udeležila pogovora z novinarko Lucijo Fatur z Radia Prvi. O ciljih in aktivnostih projekta, pomenu biotske raznovrstnosti in učni poti se je pogovarjala s Tomažem Remžgarjem z Zavoda za ribištvo Slovenije in dr. Jano Laganis z Zavoda RS za varstvo narave (OE Nova Gorica). Nadaljuj z branjem
0 Komentarji
Sodelavci ZZRS, ki smo zaposleni na projektu LIFE IP (Natura 2000) eradikacije invazivnega tujerodnega raka trnavca (Faxonius limosus, tudi Orconectes limosus) smo že aktivno pričeli s terenskim delom. Naša želja je, da bi se to vrsto v celoti odstranilo iz naših voda, da bi se tako povečale možnosti ponovne naselitve avtohtonih vrst rakov. Nadaljuj z branjem

Prijava na strokovni izpit za ribogojca - jesen 2022

Naslednji sklop predavanj za Strokovni izpit za ribogojca

Na podlagi 10. člena Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca (Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30.10.2007), pozivamo vse zainteresirane za opravljanje strokovnega izpita za ribogojca, da se pravočasno prijavijo na objavljen razpis.

Naslednji sklop predavanj na temo strokovni izpit za ribogojca bo v prostorih Zavoda za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, ko bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov oz. najkasneje jeseni 2022.

Maksimalno število udeležencev za en sklop predavanj je 18. V kolikor bo prijavljenih več kandidatov, se bo pri uvrščanju v sklope predavanj upošteval vrstni red prijav kandidatov.

 

Cena za opravljanje strokovnega izpita za ribogojca je 90 €. Kandidati morajo navedeni znesek nakazati na transakcijski račun Zavoda za ribištvo Slovenije št.: SI 56 01100-6030345309, sklic 00 7000, namen nakazila: prijavnina za izpit za ribogojca.

Lep pozdrav in ostanite zdravi!

spletni_nakup_dovolilnicSporoči podatek o ujetem sulcu in prejmi nagrado.

Tudi v letu 2022 ste lahko za sporočanje informacij o sulcu nagrajeni!
Vsak »markiran» sulec je označen z individualno oznako. Pri ponovnem ulovu označenega sulca lahko tako na podlagi podatka o številki njegove oznake in lokacije ulova pridobimo zelo koristne informacije o njegovi rasti, razdalji, ki jo je prepotoval itd.

Najdbo markirane ribe sporočite: (01) 244 34 00
ali pošljite izpolnjen obrazec po e-pošti: info@zzrs.si


Vstopi v e-obrazec
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405