Fishing District - Unica AnglingSalmonidni del

Ribolovna sezona: 1.5. do 30.11. Opis meje: Unica od izvira do mostu na cesti Planina - Laze s pritoki.
Dovoljen ribolov v mejah: Unica od izvira do mostu na cesti Planina - Laze s pritoki.
Dovoljen način ribolova: - od izvira do mostu na cesti Rakek - Planina je dovoljeno muharjenje - lov z muharico in eno umetno muho in trnkom enojčkom brez zalusti, - od mostu na cesti Rakek – Planina nizvodno do mostu na cesti Planina – Laze je dovoljeno muharjenje - lov z muharico in eno suho umetno muho in trnkom enojčkom brez zalusti.
Dovoljen dnevni uplen: 1 lipan ali 1 potočna postrv.

Najmanjša lovna dolžina in lovna doba:
- lipan 40 cm, od 16.5. - 30.11.
- potočna postrv 50 cm, od 1.5. - 30.9.
Vrsta ribolovnih dovolilnic: Ribolovne dovolilnice so za 1 dan za člane in nečlane RZS, za 3 dni samo za nečlane RZS, 7 dni za način »ujemi in spusti« ribolov ter letne ribolovne dovolilnice za člane in nečlane RZS.

Prodajna mesta ribolovnih dovolilnic:
- Gostilna Petkovšek, Planina 99, 6232 Planina, tel: 05-7565-013
- Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, tel: 01-2443-400
- Spletni nakup ( http://www.fishing-slovenia.si)

Ciprinidni del

Ribolovna sezona: 1.5. do 30.11.
Opis meje: Unica od mostu na cesti Planina - Laze do ponikev.
Dovoljen ribolov v mejah: Unica od mostu na cesti Planina - Laze do ponikev.

Dovoljen način ribolova:
- muharjenje z eno umetno muho in trnkom enojčkom brez zalusti,
- beličarjenje - dovoljene so vse naravne vabe, v skladu s Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št.99/2007 z dne 30.10.2007),
- vijačenje z eno umetno vabo. Lov ščuke je dovoljen z vijačenjem ali z muharjenjem. Prepovedano je izvajanje dveh načinov ribolova hkrati – ena palica – en ribolovni način.
Dovoljen dnevni uplen: 1 ščuka ali 2 linja ali 2 krapa (gojena) ali 5 klenov ali 5 rdečeperk ali 5 rdečeok.

Najmanjša lovna dolžina in lovna doba:
- ščuka 50 cm, od 1.5. do 30.11.
- linj 30 cm, od 1.7. do 30.11.
- krap-gojeni 20 cm, od 1.5. do 30.11.
- klen 30 cm, od 1.7. do 30.11.
- rdečeperka, rdečeoka brez najmanjše lovne mere, od 1.7. do 30.11.
Vrsta ribolovnih dovolilnic: Ribolovne dovolilnice so za 1 dan in za vse ciprinidne revirje za člane in nečlane RZS.

Prodajna mesta ribolovnih dovolilnic:
- Gostilna Petkovšek, Planina 99, 6232 Planina, tel: 05-7565-013
- Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, tel: 01-2443-400

Ribolovne vrste v Unici

Družina Vrsta Znanstveno ime
Thymallidae lipan Thymallus thymallus
Salmonidae potočna postrv Salmo trutta m. fario
Gadidae menek Lota lota
Esocidae ščuka Esox lucius
Cyprinidae linj Tinca tinca
Cyprinidae krap Cyprinus carpio
Cyprinidae klen Leuciscus cephalus
Cyprinidae rdečeperka Scardinius erythrophthalmus

V priloženem dokumentu (.pdf) boste našli opis ribolovnega revirja z vsemi potrebnimi podatki in informacijami kot so:

V primeru, da nimate programa za branje PDF dokumentov, ga lahko tukaj brezplačno snamete z interneta in instalirate na svoj računalnik.


quick Contact

Fisheries Research Institute of Slovenia
+386 1 24 43 400
+386 1 24 43 405
info(at)zzrs.si