Fishing District - Sava AnglingSalmonidni del:

Ribolovna sezona: 1.3. do 30.9. Opis meje: Sava od izliva Ljubljanice na desnem bregu do mostu v Litiji s pritoki, razen Dolske Mlinščice.
Dovoljen ribolov v mejah: Sava od izliva Ljubljanice na desnem bregu do mostu v Litiji s pritoki, razen Dolske Mlinščice in Mrtvice Ribče.
Dovoljen način ribolova: - muharjenje - lov z muharico in eno umetno muho in trnkom enojčkom brez zalusti. Vijačenje je dovoljeno le v mrtvicah v Pogoniku.
Dovoljen dnevni uplen: 3 salmonidi (razen sulca).
Najmanjša lovna dolžina in lovna doba:
- lipan 35 cm, od 16.5. do 30.9.
- potočna postrv 30 cm, od 1.3. do 30.9.
Vrsta ribolovnih dovolilnic: Ribolovne dovolilnice so za 1 dan za člane in nečlane RZS ter letne ribolovne dovolilnice za člane in nečlane RZS.
Prodajna mesta ribolovnih dovolilnic:
- Gostilna Juvan, Zgornji Hotič 31, 1270 Litija, tel: 01-898-9520
- Dnevni bar IVY, Senožeti 4b, 1262 Dol pri Ljubljani, tel: 041-356-844
- Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, tel: 01-2443-400

Ciprinidni del:

Ribolovna sezona: 1.1. do 31.12. Opis meje: Sava od izliva Ljubljanice na desnem bregu do mostu v Litiji s pritoki, razen Dolske Mlinščice.
Dovoljen ribolov v mejah: Sava od izliva Ljubljanice na desnem bregu do mostu v Litiji,
razen Dolske Mlinščice in Mrtvice Ribče.
Dovoljen način ribolova: - beličarjenje, dovoljene so vse naravne vabe v skladu s Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št.99/2007),- vijačenje je dovoljeno le v mrtvicah, ne pa v glavni strugi reke Save.
Dovoljen dnevni uplen: 1 ščuka ali 2 krapa (gojeni) ali 3 druge krapovske vrste, od katerih je lahko le 1 podust ali 1 platnica.
Najmanjša lovna dolžina in lovna doba:
- ščuka 50 cm, od 1.5. do 31.1.
- linj 30 cm, od 1.7. do 30.4.
- krap (gojeni) 20 cm, od 1.1. do 31.12.
- klen 30 cm, od 1.7. do 30.4.
- podust 35 cm, 1.6. do 28.2.
- platnica 35 cm, 1.6. do 28.2.
- ploščič 30 cm, 1.7. do 30.4.
- mrena 30 cm, 1.7. do 30.4.
- ogrica 30 cm, 1.7. do 30.4.
Vrsta ribolovnih dovolilnic: Ribolovne dovolilnice so za člane RZS in nečlane RZS. Ribolovne dovolilnice so za 1 dan in za vse ciprinidne revirje za člane in nečlane RZS.
Prodajna mesta ribolovnih dovolilnic:
- Gostilna Juvan, Zgornji Hotič 31, 1270 Litija, tel: 01-898-9520
- Dnevni bar IVY, Senožeti 4b, 1262 Dol pri Ljubljani, tel: 041-356-844
- Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, tel: 01-2443-400

Lov sulca ali ščuke:

Ribolovna sezona: 1.10. do 14.2. Opis meje: Sava od izliva Ljubljanice na desnem bregu do mostu v Litiji s pritoki, razen Dolske Mlinščice.
Dovoljen ribolov v mejah:
- sektor A: Sava od izliva Ljubljanice do mostu v Jevnici,
- sektor B: Sava od mostu v Jevnici do mostu v Kresnicah,
- sektor C: Sava od mostu v Kresnicah do mostu v Litiji.
Dovoljen način ribolova: - muharjenje - lov z muharico in eno umetno muho in trnkom enojčkom brez zalusti,
- vijačenje z uporabo umetne vabe. Najmanjša dolžina blestivke je 5 cm. Vsak uplen sulca ali ščuke je treba prijaviti prodajalcu ribolovne dovolilnice.
Dovoljen dnevni uplen: 1 sulec ali 1 ščuka.
Najmanjša lovna dolžina in lovna doba:
- sulec 80 cm, od 1.10. do 14.2.
- ščuka 50 cm, od 1.10. do 31.1.
Vrsta ribolovnih dovolilnic: Ribolovne dovolilnice so dnevne za člane RZS in nečlane RZS.
Prodajna mesta ribolovnih dovolilnic:
- Gostilna Juvan, Zgornji Hotič 31, 1270 Litija, tel: 01-898-9520
- Dnevni bar IVY, Senožeti 4b, 1262 Dol pri Ljubljani, tel: 041-356-844
- Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, tel: 01-2443-400

Ribolovne vrste na Savi

Družina Vrsta Znanstveno ime
Salmonidae potočna postrv Salmo trutta m. fario
Salmonidae šarenka Oncorhynchus mykiss
Salmonidae sulec Hucho hucho
Thymallidae lipan Thymallus thymallus
Cyprinidae klen Leuciscus cephalus
Cyprinidae mrena Barbus barbus
Cyprinidae podust Chondrostoma nasus
Cyprinidae platnica Rutilus pigus virgo
Cyprinidae rdečeoka Rutilus rutilus
Cyprinidae ogrica Vimba vimba carinata
Cyprinidae ploščič Abramis brama danubii
Cyprinidae krap (gojeni) Cyprinus carpio
Esocidae ščuka Esox lucius

V priloženem dokumentu ( .pdf) boste našli opis ribolovnega revirja z vsemi potrebnimi podatki in informacijami kot so:

V primeru, da nimate programa za branje PDF dokumentov, ga lahko tukaj brezplačno snamete z interneta in instalirate na svoj računalnik.

quick Contact

Fisheries Research Institute of Slovenia
+386 1 24 43 400
+386 1 24 43 405
info(at)zzrs.si