Fishing District - Mrtvica Ribče Angling

Ribolovna sezona: 1.1. do 31.12.

Opis meje: celotna mrtvica.
Dovoljen ribolov v mejah:
celotna mrtvica.
Način ribolova:
-vijačenje z eno umetno vabo, - beličarjenje, dovoljene so vse naravne vabe v skladu s Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št.99/2007). Prepovedano je izvajanje dveh načinov ribolova hkrati-ena palica-en ribolovni način.

Dovoljen dnevni uplen:3 šarenke ali 1 ščuka ali 2 linja ali 2 krapa (gojena) ali 3 druge krapovske vrste od katerih največ 1 podust ali platnica

Najmanjša lovna dolžina in lovna doba:

- ščuka 50 cm, od 1.5. do 31.1.
- linj 30 cm, od 1.7. do 30.4.
- krap (gojeni) 20 cm, od 1.1. do 31.12.
- klen 30 cm, od 1.7. do 30.4.
- podust/platnica 35 cm, 1.6. do 28.2.
- šarenka nima najmanjše mere, od 1.3.-30.11.

Vrsta ribolovnih dovolilnic: Ribolovne dovolilnice so dnevne za člane RZS in nečlane RZS.

Prodajna mesta ribolovnih dovolilnic:

- Gostilna Juvan, Zgornji Hotič 31, 1270 Litija, tel: 01-898-9520
- Dnevni bar IVY, Senožeti 4b, 1262 Dol pri Ljubljani, tel: 041-356-844
- Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, tel: 01-2443-400

Ribolovne vrste v Mrtvici-Ribče

Družina Vrsta Znanstveno ime
Salmonidae šarenka Oncorhynchus mykiss
Cyprinidae klen Leuciscus cephalus
Cyprinidae mrena Barbus barbus
Cyprinidae podust Chondrostoma nasus
Cyprinidae platnica Rutilus pigus virgo
Cyprinidae ogrica Vimba vimba carinata
Cyprinidae ploščič Abramis brama danubii
Cyprinidae krap (gojeni) Cyprinus carpio
Cyprinidae linj Tinca tinca
Esocidae ščuka Esox lucius

V priloženem dokumentu (.pdf) boste našli opis ribolovnega revirja z vsemi potrebnimi podatki in informacijami.

V primeru, da nimate programa za branje PDF dokumentov, ga lahko tukaj brezplačno snamete z interneta in instalirate na svoj računalnik.

quick Contact

Fisheries Research Institute of Slovenia
+386 1 24 43 400
+386 1 24 43 405
info(at)zzrs.si