Fishing District - Kolpa Angling

Ribolovna sezona: 1.4.do 15.10.

Opis meje: Kolpa od jezu v Slavskem Lazu do jezu v Dolu pri Starem trgu s pritoki na levem bregu.
Dovoljen ribolov v mejah: Levi breg Kolpe od sotočja s Čabranko do jezu v vasi Dol.

Dovoljen način ribolova:
Salmonidi:
- muharjenje - lov z muharico in eno umetno muho in trnkom enojčkom brez zalusti,
- lov sulca z muharjenjem, vijačenjem ter z uporabo umetne vabe (posebna ribolovna dovolilnica). Vsak uplen sulca je treba prijaviti prodajalcu ribolovne dovolilnice.
Ciprinidi:
- beličarjenje z beličarskim priborom. Dovoljene vabe so kruh, sir, mah ali sadje. Ciprinide je dovoljeno loviti le od mostu v vasi Petrina navzdol.
Dovoljen dnevni uplen: 2 potočni postrvi ali 1 sulec (posebna ribolovna dovolilnica) ali 3 ciprinidi.

Najmanjša lovna dolžina in lovna doba:
- lipan 35 cm, od 16.5. do 15.10. (do preklica je lipana prepovedano upleniti.)
- potočna postrv 30 cm, od 1.4. do 30.9.
- sulec 80 cm, od 1.10. do14.2. (posebna ribolovna dovolilnica)
- podust 35 cm, od 1.6. do 15.10.
- klen 30 cm, od 1.7. do 15.10.
- platnica 35 cm, od 1.6 do 15.10.
- mrena 30 cm, od 1.7. do 15.10.

Vrsta ribolovnih dovolilnic:

Ribolovne dovolilnice so le letne za vse revirje.

Prodajna mesta ribolovnih dovolilnic:
- Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, tel: 01-2443-400
- Spletni nakup (http://www.fishing-slovenia.si)

Ribolovne vrste na Kolpi

Družina Vrsta Znanstveno ime
Salmonidae potočna postrv Salmo trutta m. fario
Salmonidae sulec Hucho hucho
Cyprinidae podust Chondrostoma nasus
Cyprinidae klen Leuciscus cephalus
Cyprinidae platnica Rutilus pigus virgo
Cyprinidae mrena Barbus barbus

V priloženem dokumentu (.pdf) boste našli opis ribolovnega revirja z vsemi potrebnimi podatki in informacijami.

V primeru, da nimate programa za branje PDF dokumentov, ga lahko tukaj brezplačno snamete z interneta in instalirate na svoj računalnik.

quick Contact

Fisheries Research Institute of Slovenia
+386 1 24 43 400
+386 1 24 43 405
info(at)zzrs.si