Fishing District - Cerkniško jezero AnglingFishing season: 1.5. do 31.1.
Boundary: Cerkniško jezero (Lake Cerknica) from the source of Stržen until the meander in "Ključi"
Dovoljen ribolov v mejah: Cerkniško jezero od izvira Stržena do Retja.
Dovoljen način ribolova: vijačenje z eno umetno vabo, beličarjenje - dovoljene so vse naravne vabe v skladu s Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št.99/2007), - muharjenje - lov z muharico in eno umetno muho ter trnkom enojčkom brez zalusti. Lov ščuke je dovoljen z vijačenjem ali z muharjenjem.
Dovoljen dnevni uplen: 1 ščuka ali 2 linja ali 2 krapa (gojena) ali rdečeperke oziroma navadni ostriži do skupne teže 5kg.
Najmanjša lovna dolžina in lovna doba:
- ščuka 50 cm, od 1.5. do 31.1.
- linj 30 cm, od 1.7. do 31.1.
- krap (gojeni) 20 cm, od 1.7. do 31.1.
- klen 30 cm, od 1.7. do 31.1.
- rdečeperka, navadni ostriž brez najmanjše lovne mere, od 1.5.do 31.1.
Vrsta ribolovnih dovolilnic:
Ribolovne dovolilnice so za 1 dan in za vse ciprinidne revirje za člane in ne člane RZS.
Prodajna mesta ribolovnih dovolilnic:
- Avsec Igor, Gorenje jezero 23, 1384 Grahovo, tel: 05-7092-153
- Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, tel: 01-2443-400
- Spletni nakup https://www.ribiskekarte.si/en/zavod-za-ribistvo-slovenije/cerknisko-jezero-zavod

Ribolovne vrste v Cerkniškem jezeru

Družina Vrsta Znanstveno ime
Esocidae ščuka Esox lucius
Cyprinidae linj Tinca tinca
Cyprinidae klen Leuciscus cephalus
Cyprinidae krap Cyprinus carpio


V priloženem dokumentu (.pdf) boste našli opis ribolovnega revirja z vsemi potrebnimi podatki in informacijami.


quick Contact

Fisheries Research Institute of Slovenia
+386 1 24 43 400
+386 1 24 43 405
info(at)zzrs.si