Novice/objave Aktualne novice in objave Zavoda za ribištvo Slovenije

VNOS TUJERODNIH RIBOLOVNIH VRST V SLOVENSKE VODE

0 Komentarji
181
17-12-2021

99,5% vnosa tujerodnih ribolovnih vrst rib v slovenske vode predstavljata gojeni krap in šarenka. Obe vrsti živita v naših vodah in se v njih uspešno razmnožujeta. Gre za gospodarsko izjemno pomembni vrsti, ki pa sta s strani naravovarstva nezaželeni. Zato se v zadnjih letih vrši izjemen naravovarstveni pritisk po zmanjšanju vnosa teh vrst, kar pa je v ribištvu in nanj vezanem ribogojstvu zelo težko dosegljivo. Gre za preobrat v tehnologijah, trgovanju in mišljenju. Vrsti, ki sta vodilni tujerodni ribolovni vrsti v Sloveniji, bi morali ali sprejti kot naturalizirani vrsti, ali njun ribolov v celoti zamenjati z domorodnimi vrstami, kar pa je postopen proces, ki rabi svoj čas in sredstva. Navkljub vsem izpostavljenim omejitvam smo v ribištvu uspeli vnos tujerodnih ribolovnih vrst rib v slovenske vode v zadnjih osmih letih zmanjšati za več kot 20%. To smo dosegli s povečanjem uplena in zamenjavo vnosa plodne šarenke z vnosom sterilne šarenke za »pod trnek«.

Danes povprečno na leto v naravo spustimo okoli 190.000 osebkov (140 ton) tujerodnih vrst rib in uplenimo okoli 70.000 osebkov (85 t). Dolgoletne izkušnje ribiških upravljavcev in raziskava na reki Radovni (Ivanc, 2011) kažejo, da danes praktično vse vnesene šarenke v naravi ali poginejo ali so iz vodotoka odvzete še isto leto. V naravi so vnesene tujerodne vrste podvržene naravni smrtnosti oz. poginu zaradi naravnih procesov, ribolovu, uplenu s strani ribojedih živali (kormoran, čaplja, vidra) in krivolovu (Ribič, 2019).

https://www.lifeforlasca.eu/blog/vnos-tujerodnih-ribolovnih-vrst-v-slovenske-vode/ 

0.0
Zadnja posodobitev: 21 december 2021 09:10
Sorodne Novice: EVROPSKO OGROŽENA LOVNA VRSTA SULEC JE V SREDNJI SAVI SAMOVZDRŽNA Od 9.9. dalje do preklica onemogočen nakup ribolovnih dovolilnic za Cerkniško Jezero MEDNARODNI DAN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI PROPAD VRSTE JE POKAZATELJ STANJA CELOTNEGA EKOSISTEMA SLOVENIJA - ENA NAJLEPŠIH RIBOLOVNIH DESTINACIJ ZBIRKA POROČIL O MONITORINGU IZBRANIH CILJNIH VRST RIB IN PIŠKURJEV ODLOV TUJERODNIH ŽELV - PROJEKT VIPava V CELJU NAŠLI IZJEMNO INVAZIVNO VRSTO RAKA EVROPSKI DAN NATURA 2000 in MEDNARODNI DAN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI VZORČENJE V SLOVENSKEM MORJU

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo SlovenijeSeznam rib, glavonožcev ter rakov

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BiosWeb stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke (BIOS) Zavoda za Ribištvo Slovenije (ZZRS).

Vstopi v BioS
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405