Novice/objave Aktualne novice in objave Zavoda za ribištvo Slovenije

Usmeritve k ribiškemu upravljanju v vodah prizadetih po poplavah avgusta 2023

0 Komentarji
174
5-10-2023

 05.10.2023

»Usmeritve k ribiškemu upravljanju v vodah prizadetih po poplavah avgusta 2023«

 

Poplave v začetku avgusta 2023 so močno prizadele nekatere vodotoke, še več škode na vodnih habitatih oz. na rečnih ekosistemih pa so povzročila in še povzročajo interventna poseganja z gradbeno mehanizacijo v struge teh vodotokov. Ponekod so talni organizmi v dnu vodotokov in obrežij popolnoma uničeni. Za njihovo obnovo bo po dokončanih interventnih in sanacijskih delih na vodotokih, ki šele sledijo, potrebno daljše časovno obdobje, da se bodo ponovno naselili in namnožili. Talni nevretenčarji namreč predstavljajo glavnino ribje hrane, predvsem v salmonidnih vodotokih, kjer je nastalo največ škode. Posledično bodo ribiške družine na teh vodotokih morale prilagoditi ribiško upravljanje, dokler se stanje ne bo normaliziralo. Za to pa bo potreben čas in potrpljenje. Preuranjena poribljavanja v prizadete vodotoke bodo naredila več škode kot koristi. Dokler se ne bo ponovno vzpostavila celotna prehranjevalna veriga, bodo dodatna poribljavanja dodatno breme oz. konkurenca za hrano ribam, ki so poplave preživele. Iz nekaterih RD smo prejeli informacije, da so preživele ribe že v slabši kondiciji.

 

V dopisu vam posredujemo splošne usmeritve glede ribiškega upravljanja v naslednjih letih glede na stopnjo prizadetosti vodotokov in trenutne razmere na vodotokih. Dejanske spremembe v LPR-jih pa bodo pripravili predstavniki zavoda skupaj s prizadetimi ribiškimi družinami konkretno za vsak prizadeti revir in prilagojeno na dejanske razmere v naslednjih letih. Ribiške družine v LPR 2024 v tabelo Mnenje podajo tudi oceno stanja izvajanja ribiškega upravljanja v letu 2023.

 

Usmeritve:

 

Ribolovni revirji – tekoče vode

V splošnem velja, da se ribolov iz prizadetih revirjev preusmeri na manj prizadete revirje, če jih ribiška družina znotraj ribiškega okoliša ima.

  • kjer je bila prekopana celotna struga, se ribolov prepove za obdobje 2 let ali več, če bodo posegi v vodotoke trajali več let. Sledi uvedba ribolovnega režima ujemi in izpusti (šarenko je dovoljeno upleniti) z beleženjem vseh ujetih rib in namenom ugotavljanja dejanskega stanja rib. Glede na stanje ribjih populacij lovnih vrst se ta režim uvede za ca. 1 do 2 leti. Nato se začne poribljavanje z domorodnimi vrstami rib čim manjših velikosti. Poribljavanja s šarenko se lahko pričnejo (v revirjih kjer je to dovoljeno), ko se začne ribolov, kjer je dovoljen uplen. Pri poribljavanju s šarenko naj se poribljava večkrat v letu z manjšimi količinami.
  • kjer je bila struga prekopana deloma in so mestoma ohranjeni odseki vodotokov, kjer ni bilo posegov v strugo, se ribolov prepove za 1 leto (od zaključka posegov v struge), nato se za 1 leto uvede ribolovni režim ujemi in izpusti (šarenko je dovoljeno upleniti) z beleženjem vseh ujetih rib in namenom ugotavljanja dejanskega stanja rib. Za obdobje 1 do 2 leti se prepove vsakršno poribljavanje. Glede na rezultate se ujemi in izpusti režim podaljša še za eno leto ali pa se v skladu z RGN vzpostavi predvideni ribolovni režim za ta revir. Poribljavanja s šarenko se lahko pričnejo (v revirjih kjer je to dovoljeno), ko se začne ribolov kjer je dovoljen uplen. Pri poribljavanju s šarenko naj se poribljava večkrat v letu z manjšimi količinami.
  • kjer so bili poplavni dogodki, vendar v strugah ni bilo večjih posegov, se za 1 leto uvede ribolovni režim ujemi in izpusti (šarenko je dovoljeno upleniti) z beleženjem vseh ujetih rib in namenom ugotavljanja dejanskega stanja rib. Glede na rezultate se ujemi in izpusti režim nadaljuje še za eno leto ali pa vzpostavi predvideni ribolovni režim za ta revir. Poribljavanja s šarenko se lahko pričnejo (v revirjih kjer je to dovoljeno), ko se začne ribolov, kjer je dovoljen uplen. Pri poribljavanju s šarenko naj se poribljava večkrat v letu z manjšimi količinami.

 

Ribolovni revirji – stoječe vode

Ribiške družine, naj preverijo kakšno je stanje z naplavinami v njihovih ribnikih. Če je potrebno se ribnike izprazni in ribe izlovi ter odstrani naplavine. Po končanih delih se ribnike ponovno napolni in čez nekaj tednov ribe ponovno naseli.

 

Gojitveni potoki

  • kjer je bila prekopana celotna struga se vzrejni ciklus prekine in zamakne za 2 do 3 cikle. Pri dolžini zamika bo treba upoštevati do kdaj se bodo izvajala intervencijska in sanacijska poseganja v struge vodotokov. Poribljavanja z zarodom se ne izvajajo do začetka novega vzrejnega cikla.
  • kjer je bila struga prekopana deloma in so mestoma ohranjeni odseki vodotokov, kjer ni bilo posegov v strugo se vzrejni ciklus prekine in zamakne za 1 cikel. Pri dolžini zamika bo treba upoštevati, do kdaj se bodo izvajala intervencijska in sanacijska poseganja v struge vodotokov. Izlovi in poribljavanja z zarodom se ne izvajajo do začetka novega vzrejnega cikla.
  • kjer so bili poplavni dogodki, vendar v strugah ni bilo večjih posegov, se vzrejni ciklus nadaljuje. Odlovi v teh potokih bodo pokazali, kako so poplavne vode vplivale na preživetje rib. Poribljavanja z zarodom se izvajajo v skladu z vzrejnim ciklusom.

 

Revirji z drugimi statusi

V nobenega od revirjev z drugim statusom ni dovoljeno poribljavanje.

 

Vsi revirji

V vseh revirjih ne glede na status, priporočamo izvedbe kontrolnih vzorčenj po umiritvi razmer oz. po zaključku vseh del v vodotokih. Kjer bo obnova vodotokov trajala več let, predlagamo izvajanje rednih letnih kontrolnih odlovov, te podatke naj ribiške družine sproti vnašajo v LPO poročila.

 

Pripravila:                                                                            

Danilo Puklavec, univ.dipl.biol.                                             

Lucija Ramšak, univ.dipl.biol

 

0.0
Zadnja posodobitev: 12 oktober 2023 02:31
Sorodne Novice: POZIV RIBIŠKIM DRUŽINAM PO AVGUSTOVSKIH POPLAVAH Uredba o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-28 Usmeritve in priporočila ZZRS pri načrtovanju posegov

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo SlovenijeSeznam rib, glavonožcev ter rakov

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BiosWeb stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke (BIOS) Zavoda za Ribištvo Slovenije (ZZRS).

Vstopi v BioS
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405