Novice/objave Aktualne novice in objave Zavoda za ribištvo Slovenije

​SMERNICE ZZRS PRI NAČRTOVANJU POSEGOV V VODOTOKE

0 Komentarji
1040
31-01-2018

V nadaljevanju so podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega, ki se nanašajo na posege (npr. protipoplavni ukrepi, vzdrževalna dela, itd.) v vodotoke in vodna telesa stoječih voda, pri katerih lahko pride zaradi neustreznega načrtovanja do izrazito negativnih posledic na ohranjanje naravnih procesov ter naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov:

-        Odstranjevanje naplavin

-        Sanitarni posek oz. odstranitev obrežne vegetacije

-        Posegi v podslapja vodotokov

-        Utrjevanje brežin z namenom preprečevanja erozije

-        Utrjevanje in reguliranje strug vodotokov

-        Vzdrževanje pretočnosti s posegi v morfologijo struge vodotokov

-        Gradnja prečnih objektov (pragovi, zadrževalniki plavja)

Splošne smernice

      Posegi in dela morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanje vodotoka ali stoječega vodnega telesa oziroma ne preprečuje izboljšanje stanja vodotoka ali stoječega vodnega telesa. Gradbena dela na vodnih zemljiščih in v priobalnem pasu naj se izvedejo po principih sonaravnega urejanja voda. Dela naj bodo načrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega in obvodnega ekosistema.

·     S strani izvajalcev posegov mora biti zagotovljeno redno in pravočasno obveščanje krajevno pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja (ribiške družine) in strokovne službe ZZRS. O predvidenih delih na območju vodnih ali priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, je potrebno vsaj 7 dni pred začetkom izvajanja posega obvestiti pristojno ribiško družino o začetku posega, da lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem območju posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten. Če bodo dela potekala etapno in daljše časovno obdobje, mora izvajalec obvestiti pristojno ribiško družino ob vsakem novem posegu v strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka ali stoječega vodnega telesa.

·     Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib med drstenjem in v varstvenih revirjih. Dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se mora načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor vodotokov ali stoječega vodnega telesa, kjer se bodo izvajali posegi, ter v koordinaciji z krajevno pristojno ribiško družino.

·     V skladu s 57., 58. in 59. členom ZSRib mora investitor pristojnim izvajalcem ribiškega upravljanja povrniti škodo na ribah, do katere bi prišlo zaradi zastrupljanja, onesnaževanja oziroma čezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode zaradi izvajanja del na območju vodotokov ali stoječega vodnega telesa, kjer se bodo izvajali posegi. 


Smernice ZZRS za različne tipe posega

0.0
Zadnja posodobitev: 02 februar 2018 12:00
Sorodne Novice: Ekipa ZZRS projekta Vrh Julijcev je spet v polnem pogonu - izlov rib iz Dvojnega jezera se nadaljuje ZZRS IMA NOVEGA DIREKTORJA VLOGA ZZRS PRI PROJEKTU "VrH JULIJCEV" ZZRS POSTAL PARTNER EVROPSKEMU PROJEKTU "VRH JULIJCEV" Usmeritve in priporočila ZZRS pri načrtovanju posegov
​SMERNICE ZZRS PRI NAČRTOVANJU POSEGOV V VODOTOKE

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

Prijava na strokovni izpit za ribogojca - ODPOVEDAN zaradi epidemije

Spoštovani!

Vsem zainteresiranim za opravljanje Strokovnega izpita za ribogojca sporočamo, da je letos zaradi razmer povezanih z novim koronavirusom izvedba Strokovnega izpita za ribogojca odpovedana.

Izpit bomo prestavili na pomlad 2021, če bodo zdravstvene razmere to dovoljevale. V primeru, da spomladi razmere še ne bodo dobre, bo izpit izveden jeseni 2021.

Vsem, ki ste izpit že plačali, bomo plačilo upoštevali ob izvedbi naslednjega sklopa izpita.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav in ostanite zdravi!

Na podlagi Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca, pozivamo vse zainteresirane za opravljanje strokovnega izpita za ribogojca, da se pravočasno prijavijo na objavljen razpis.
Izpit bo zopet možno opravljati 24.10.2020. Predavanja in izpit za ribogojca se bodo odvijala v prostorih Zavoda za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno.

Cena za opravljanje strokovnega izpita za ribogojca je 90 €.


Beri več... Gradivo Izpitna vprašanja Vloga za opravljanje izpita

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo SlovenijeSeznam rib, glavonožcev ter rakov

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BiosWeb stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke (BIOS) Zavoda za Ribištvo Slovenije (ZZRS).

Vstopi v BioS
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405