Novice/objave Aktualne novice in objave Zavoda za ribištvo Slovenije

Ribiška tekmovanja

0 Komentarji
2057
13-12-2012

V posameznih ribolovnih revirjih ali njihovih delih izvajalci ribiškega upravljanja lahko izvajajo ribiška tekmovanja. Za ribiška tekmovanja se štejejo le tista, ki potekajo po Pravilniku o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu, ki je usklajen s pravili Mednarodne konfederacije za športni ribolov (CIPS) in potekajo pod okriljem RZS na nivoju zveze, območnih zvez in ribiških družin. Na tekmovanju morajo biti prisotni delegat, glavni sodnik in sektorski ter startni sodniki. Komisar lige vodi zapisnik o tekmovanjih. Delegat, glavni sodnik in sektorski sodniki morajo imeti opravljen izpit za državnega ribiškega sodnika, startni sodnik pa za družinskega. Vsi tekmovalci morajo biti registrirani pri RZS. Tekmovanje mora biti prijavljeno ribiški inšpekciji.

Ribiških tekmovanj je več vrst. Tekmovanja v muharjenju so namenjena ribolovu postrvjih vrst in potekajo v skladu s potrjenim oziroma veljavnim ribolovnim režimom. Ribe se takoj po ulovu prijavijo sodniku ter nepoškodovane spustijo nazaj v vodo. Tekmovalna mesta so določena le formalno ter se posebej ne urejajo.

Tekmovanja v lovu rib s plovcem ali z obtežilnikom so namenjena ribolovu krapovskih vrst rib in potekajo na tekmovalnih trasah, kjer so ribolovna mesta praviloma označena in pogosto za to posebej urejena. Za izvedbo takih tekmovanj so najprimernejša umetno zgrajena vodna telesa ter vodotoki z umetno urejenimi brežinami. Na teh tekmovanjih se ujete ribe do konca tekmovanja lahko držijo v posebnih mrežah, ki rib ne poškodujejo, po tehtanju pa žive izpustijo nepoškodovane nazaj v vodo.

Tekmovalne trase morajo biti določene v RGN na način, da izvedba tekmovanja ne ogroža naravnih populacij rib in tekmovalcem omogoča enakovredne možnosti ribolova. Tekmovanja se izvedejo na podlagi pravil, ki jih pripravi RZS in morajo biti usklajena s pravili CIPS oziroma njenih zvez.

O ribiških tekmovanjih se vodi evidenca. Izvajalci ribiškega upravljanja v letnem poročilu poročajo o izvedbi ribiških tekmovanj. Temu primerno je bila izdelana tudi spletna aplikacija Ribkat, ki ima posebno tabelo namenjeno ribiškim tekmovanjem. V letu 2009 so tako izvajalci ribiškega upravljanja v ribiški kataster prvič poročali o ribiških tekmovanjih.

Različne oblike družabnega ribolova izvajalci ribiškega upravljanja lahko organizirajo na način, da so vključena v letno kvoto razpoložljivega števila ribolovnih dni v posameznih revirjih in v skladu z veljavnim ribolovnim režimom določenim z RGN oziroma LPR. Družabni ribolov se lahko organizira v vseh ribolovnih revirjih in ne le na tekmovalnih trasah, prijava takih dogodkov ribiški inšpekciji ni potrebna, niti ni potrebno o njih poročati RZS, se pa vpišejo v letno poročilo (LPO).

0.0
Zadnja posodobitev: 02 november 2014 08:13
tekmovanja

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

Prijava na strokovni izpit za ribogojca - ODPOVEDAN zaradi epidemije

Spoštovani!

Vsem zainteresiranim za opravljanje Strokovnega izpita za ribogojca sporočamo, da je letos zaradi razmer povezanih z novim koronavirusom izvedba Strokovnega izpita za ribogojca odpovedana.

Izpit bomo prestavili na pomlad 2021, če bodo zdravstvene razmere to dovoljevale. V primeru, da spomladi razmere še ne bodo dobre, bo izpit izveden jeseni 2021.

Vsem, ki ste izpit že plačali, bomo plačilo upoštevali ob izvedbi naslednjega sklopa izpita.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav in ostanite zdravi!

Na podlagi Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca, pozivamo vse zainteresirane za opravljanje strokovnega izpita za ribogojca, da se pravočasno prijavijo na objavljen razpis.
Izpit bo zopet možno opravljati 24.10.2020. Predavanja in izpit za ribogojca se bodo odvijala v prostorih Zavoda za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno.

Cena za opravljanje strokovnega izpita za ribogojca je 90 €.


Beri več... Gradivo Izpitna vprašanja Vloga za opravljanje izpita

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo SlovenijeSeznam rib, glavonožcev ter rakov

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BiosWeb stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke (BIOS) Zavoda za Ribištvo Slovenije (ZZRS).

Vstopi v BioS
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405