Novice/objave Aktualne novice in objave Zavoda za ribištvo Slovenije

PROJEKT »VIPava«

0 Komentarji
325
10-11-2017

PROJEKT »VIPava«

Ponosni smo, da je Zavod za ribištvo Slovenije postal vodilni partner projekta »VIPava«. Skupaj z ostalimi partnerji (Zavodom RS Slovenije za varstvo narave, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Direkcijo RS za vode, Občino Ajdovščino, Občino Miren Kostanjevico in Mestno občino Nova Gorica) bomo izvajali ukrepe za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini. Velik pomen biotski raznovrstnosti, ki predstavlja pestrost organizmov in njihovih bivališč pripisujeta tudi Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) in Republika Slovenija, ki naložbo sofinancirata v višini 3,3 milijona evrov. Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020). 

Sredstva v okviru projekta bodo porabljena za izboljšanje stanja ohranjenosti laške žabe, velikega pupka, hribskega urha, močvirskega krešiča, močvirske sklednice, vidre, črnočelega srakoperja, hribskega škrjanca, strašničinega mravljiščarja in rogača in njihovih habitatov. Pri vrstah, vezanih na vodne in močvirske habitate, želimo to doseči z izboljšanjem hidrološkega stanja in z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih vrst, pri ostalih vrstah pa z vzpostavitvijo in ohranjanjem krajinskih struktur, oživljanjem zaraščajočih se travnatih površin ter odlaganjem odmrle lesne biomase.

Projekt pa bo dolgoročno uspešen le, če se bo tudi širša javnost zavedala pomena naravnih vrednost Vipavske doline. V ta namen bo postavljena tematska učna pot, ki bo obiskovalce preusmerila z najbolj obremenjenih in občutljivih območij Vipavske doline,  hkrati pa jih bo ozaveščala o pomenu biotske raznovrstnosti.

Kmalu bo na voljo tudi spletna stran, kjer boste lahko izvedeli vse podrobnosti projekta in spremljali aktivnosti, ki se bodo izvajale za dosego ciljev.

0.0
Zadnja posodobitev: 20 november 2017 11:50
Sorodne Novice: OTVORITVENO SREČANJE PROJEKTA LIFE FOR LASCA V AJDOVŠČINI MOČVIRSKA SKLEDNICA V BILJAH – NAJDBA EKIPE PROJEKTA VIPava PROJEKTNI SVET IN PROJEKTA SKUPINA PROJEKTA "VIPava" AKCIJA A.2 V OKVIRU PROJEKTA »LIFE for LASCA« PROJEKT "LIFE FOR LASCA" - NUJNI UKREPI ZA OHRANITEV VRSTE PRIMORSKA PODUST SODELOVANJE PRI PROJEKTU "LIFE STRŽEN" Projekt Riba - park vključen v sklop projekta Ljubljana – zelena prestolnica Evrope 2016 Mednarodni projekt "Ekologija morskega lista"
ZZRS VIPava Natura 2000

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo SlovenijeSeznam rib, glavonožcev ter rakov

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BiosWeb stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke (BIOS) Zavoda za Ribištvo Slovenije (ZZRS).

Vstopi v BioS
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405