Novice/objave Aktualne novice in objave Zavoda za ribištvo Slovenije

PREDSTAVITEV PROJEKTA DANUBE FLOODPLAIN

0 Komentarji
426
18-02-2019

Predstavniki Zavoda za ribištvo Slovenije (ZZRS) smo se 7. februarja 2019 udeležili uvodne predstavitve projekta Danube Floodplain (zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž Donave in pritokov), ki ga je organizirala Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) kot eden od partnerjev projekta. Pri projektu sodeluje 22 partnerjev iz 10 držav Podonavja. Namen projekta je izboljšati transnacionalno upravljanje voda v Podonavju s preventivnim obvladovanjem poplavnih tveganj ob doseganju največjih koristi na področju varstva voda in ohranjanja narave.

Glavni cilji projekta so:

- izboljšanje poznavanja področja ohranitve in obnove naravnih poplavnih območij (razlivnih površin visokih voda)

- določitev prihodnjih aktivnosti upravljanja voda, ki bodo vključevale izvedljive ukrepe obvladovanja poplavnih tveganj ob upoštevanju ciljev vodne in habitatne direktive

- izboljšano sodelovanje med deležniki upravljanja voda in obvladovanja poplavnih tveganj na povodju reke Donave

Predstavitev je potekala v Kostanjevici na Krki, ki je bila kot eno od območij pomembnega vpliva poplav (OPVP)  izbrana za pilotno območje projektnega dela. Prisotni smo bili različni deležniki (predstavniki ZZRS, Zavoda za varstvo narave, DRSV, Lovske zveze Slovenije, Občine Kostanjevica na Krki, predstavniki lokalne skupnosti, … ). Dogovarjali smo se o prihodnjih aktivnostih upravljanja Krke z namenom zmanjšati poplavno ogroženost Kostanjevice na Krki ob obnovi bližnjega naravnega zadrževalnika visokih voda, Krakovskega gozda. Mimogrede, Krakovski gozd je bil nekdaj eno največjih drstišč ščuke na tem delu Krke. Visoke vode Krke se zaradi cestnega nasipa ne morejo razliti v gozd, zato se razlijejo v dolvodno naselje Kostanjevica.

Predstavniki ZZRS smo izrazili odobravanje takšnih srečanj, kjer lahko sodelujemo in izmenjamo mnenja različni deležniki in izpostavili, da bi bilo v prihodnje dobro načrtovati obnovo poplavnih območij z odkupom obvodnih kmetijskih zemljišč po ustrezni (ne prenizki) ceni. Strinjali smo se, da je potrebno obnoviti naravne poplavne površine.

Srečanje smo zaključili z delavnico na temo ekosistemskih storitev na območju Kostanjevice na Krki.

Brina Sotenšek, oddelek za sladkovodno ribištvo in Tjaša Kodela, oddelek za sladkovodno ribištvo

ZZRS

Cestni nasip med Krko in Krakovskim gozdom z obstoječimi prepusti, ki ne prevajajo poplavnih vod

Zadnja posodobitev: 18 februar 2019 09:50
Sorodne Novice: SESTANEK PROJEKTA AdriaMed V RIMU OTVORITVENO SREČANJE PARTNERJEV PROJEKTA VrH JULIJCEV VABILO NA PREDSTAVITEV MERILCA PRETOKA VODNEGA TOKA, 21.11.2018 JESENSKO VZORČENJE RIBJIH POPULACIJ V OKVIRU PROJEKTA LIFE STRŽEN OTVORITVENO SREČANJE PROJEKTA LIFE FOR LASCA V AJDOVŠČINI PREDSTAVITEV RIBIŠKEGA SLOVARJA MOČVIRSKA SKLEDNICA V BILJAH – NAJDBA EKIPE PROJEKTA VIPava USPEŠNA PREDSTAVITEV NA PESCARE SHOW 2018 PROJEKTNI SVET IN PROJEKTA SKUPINA PROJEKTA "VIPava" AKCIJA A.2 V OKVIRU PROJEKTA »LIFE for LASCA«
Krka POPLAVE POPLAVNA VARNOST DANUBE FLOODPLAIN

Prijava na strokovni zpit za ribogojca

Na podlagi Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca, pozivamo vse zainteresirane za opravljanje strokovnega izpita za ribogojca, da se pravočasno prijavijo na objavljen razpis.
Izpit bo zopet možno opravljati v jesenskem času, datum pa bomo objavili na naši spletni strani. Predavanja in izpit za ribogojca se bodo odvijala v prostorih Zavoda za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno.

Cena za opravljanje strokovnega izpita za ribogojca je 90 €.


Beri več... Gradivo Izpitna vprašanja Vloga za opravljanje izpita

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo SlovenijeSeznam rib, glavonožcev ter rakov

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BiosWeb stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke (BIOS) Zavoda za Ribištvo Slovenije (ZZRS).

Vstopi v BioS
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405