Novice/objave Aktualne novice in objave Zavoda za ribištvo Slovenije

JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE

0 Komentarji
1009
4-01-2019

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 10. in 11. člena Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije (Uradni list RS, št. 31/01, 60/01, 4/05, 23/06, 61/06-ZSRib,116/07, 4/09, 96/09, 16/11 in 58/13), 21. in 22. člena Statuta javnega zavoda Zavod za ribištvo Slovenije, št. 102-1/2008/14 z dne 11. 6. 2010 in 63. člena Poslovnika o delu Sveta Zavoda za ribištvo Slovenije, št. 120-7/2010/1 z dne 15. 9. 2010, svet javnega zavoda Zavod za ribištvo Slovenije objavlja

javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za ribištvo Slovenije (m/ž)

Celotno besedilo si lahko preberete v priponki.

Zadnja posodobitev: 04 januar 2019 10:39
Sorodne Novice: Jadranski lipan Thymallus aleani, LAS Dolina Soče, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) V JAVNI RAZPRAVI IN PRIPRAVI: ZAŠČITA HABITATA PRIMORSKE PODUSTI V GORIŠKIH BRDIH ZZRS IMA NOVEGA DIREKTORJA ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE PRAZNUJE ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE SE PREDSTAVI… POVEZOVANJE RAZISKAV MORJA Z RIBIŠTVOM IN AKVAKULTURO ZAKLJUČEN JE JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE SVETOVANJA V RIBIŠTVU Javni dostop do baze Ribkat Uvodni nagovor direktorja Zavod za ribištvo Slovenije obiskal dr. Franz Fischler
PRIJAVA RAZPIS ZA DELOVNO MESTO

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo SlovenijeSeznam rib, glavonožcev ter rakov

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BiosWeb stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke (BIOS) Zavoda za Ribištvo Slovenije (ZZRS).

Vstopi v BioS
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405