Novice/objave Aktualne novice in objave Zavoda za ribištvo Slovenije

206 Najdena Novica

admin
Spletna aplikacija Ribkat
0 Komentarji
Vodenje ribiškega katastra je ključnega pomena za načrtovanje in izvajanje ribiškega upravljanja ter pripravo različnih strokovnih podlag in mnenj, ukrepov ter predpisov na področju sladkovodnega ribištva, s katerimi se zagotavlja ohranjanje in…
Priprava načrtov ribiških območij
0 Komentarji
Z letošnjim letom se izteka obdobje srednjeročnih ribiškogojitvenih načrtov za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših (RGN 2006-2010). Za izvajanje ribiškega upravljanja v naslednjem šest-letnem srednjeročnem obdobju (2011—2016)…
Sestanek AdriaMed
0 Komentarji
21. in 22. januarja 2010 je v prostorih ZZRS potekal sestanek AdriaMed na temo socioekonomskih podatkov o stanju morskega ribištva. To je bil prvi tovrstni sestanek organiziran v Sloveniji.
Vloga za dostop do aplikacije Ribkat
0 Komentarji
Prosimo vse ribiške družine, ki še niso oddale vloge za dostop do spletne aplikacije Ribkat, da to storijo čimprej.
Sonaravno urejanje vodotokov
0 Komentarji
Zavod za ribištvo Slovenije je dne 5.3.2009 organiziral posvet z naslovom: »Kako urediti vodotoke, da ustrezajo kriterijem in zahtevam vodarske stroke in hkrati omogočajo prehajanje in prosto razporejanje rib?«.
Dva nova priročnika
0 Komentarji
Zavod za ribištvo Slovenije, strokovno-raziskovalna služba, oddelek morskega ribištva, je objavil dva nova terenska in laboratorijska priročnika, ki bosta v pomoč strokovnjakom pri določanju značilnosti morskih organizmov.
Sodelovanje s hidrobiološkim institutom na Ohridu
0 Komentarji
Med 11. in 13. novembrom 2008 sta Dejan Pehar, direktor ter dr. Samo Podgornik, vodja strokovno raziskovalne službe na povabilo predstavnikov Republike Makedonije obiskala Hidrobiološki institut na Ohridu.
ICES 2008
0 Komentarji
Zavodovi strokovnjaki so sodelovali na delavnici ICES za določanje spolne zrelosti sardel in sardonov v Mazari del Vallo (Italija) od 10. do 14. novembra 2008.
Iščemo genetsko čiste potočne postrvi
0 Komentarji
Kot partnerji v projektu Genetska analiza ogroženosti avtohtone potočne postrvi (Salmo trutta) v Sloveniji in identifikacija njenih genetsko čistih virov sodelujemo z dr. Alešem Snojem iz Biotehniške Fakultete pri iskanju populacij genetsko čiste…
Vlaganje markiranih sulcev
0 Komentarji
V Zavodu za ribištvo Slovenije smo letos pričeli z označevanjem sulcev, ki so namenjeni vzdrževalnemu vlaganju. Označevanje sulcev bo trajalo vsaj pet let. Z označevanjem želimo spremljati in bolj natančno spoznavati navade in obnašanje sulcev,…

Prijava na strokovni zpit za ribogojca

Na podlagi Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca, pozivamo vse zainteresirane za opravljanje strokovnega izpita za ribogojca, da se pravočasno prijavijo na objavljen razpis.
Izpit bo zopet možno opravljati v jesenskem času, datum pa bomo objavili na naši spletni strani. Predavanja in izpit za ribogojca se bodo odvijala v prostorih Zavoda za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno.

Cena za opravljanje strokovnega izpita za ribogojca je 90 €.


Beri več... Gradivo Izpitna vprašanja Vloga za opravljanje izpita

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo SlovenijeSeznam rib, glavonožcev ter rakov

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BiosWeb stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke (BIOS) Zavoda za Ribištvo Slovenije (ZZRS).

Vstopi v BioS
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405