Novice/objave Aktualne novice in objave Zavoda za ribištvo Slovenije

206 Najdena Novica

admin
Primorska podust (Protochondrostoma genei) v Sloveniji
0 Komentarji
Septembra 2013 smo v porečju Idrije, našli populacijo primorske podusti. Gre za izjemno najdbo, saj sta bili do sedaj v Sloveniji za to vrsto znani le dve nahajališči.
Life+ Program upravljanja Nature 2000 za obdobje 2014-2020 (LIFE11 NAT/SI/880)
0 Komentarji
Zavod za ribištvo Slovenije je partner v projektu Life+ Program upravljanja Nature 2000 za obdobje 2014-2020 (LIFE11 NAT/SI/880). Cilj projekta je priprava Operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020, ki ga bo sprejela…
Usmeritve in priporočila ZZRS pri načrtovanju posegov
0 Komentarji
Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju: ZZRS) je na podlagi različnih pravnih aktov (Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, Zakona o sladkovodnem ribištvu)…
Ribiška tekmovanja
0 Komentarji
V posameznih ribolovnih revirjih ali njihovih delih izvajalci ribiškega upravljanja lahko izvajajo ribiška tekmovanja. Za ribiška tekmovanja se štejejo le tista, ki potekajo po Pravilniku o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu, ki je usklajen…
Letni program izvajanja ribiškega upravljanja za leto 2013
0 Komentarji
V skladu s 13. členom Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/2006) morajo vsi izvajalci ribiškega upravljanja do 31.12. tekočega leta pripraviti Letni program za izvajanje ribiškega upravljanja v prihajajočem letu in ga poslati…
Ribolovni režim
0 Komentarji
ZSRib v 24. členu opredeljuje ribolovni režim. Ribolovni režim določa zlasti način ribolova, najmanjše lovne mere, varstvene dobe rib in dnevni uplen. Ribo, ki je ulovljena v nasprotju z ribolovnim režimom ali ni predmet ribolova, je treba takoj…
Osnutek programa upravljanja rib
0 Komentarji
Osnutek programa upravljanja rib v celinskih vodah Republike Slovenije za obdobje 2010-2021 je dosegljiv na povezavi.
CRP 2010
0 Komentarji
Konec meseca novembra 2011 smo uspešno opravili zadnje letošnje jesensko vzorčenje.
Mišičev vodarski dan
0 Komentarji
Problematika sanacijskih in vzdrževalnih del na vodotokih
Osnutki načrtov ribiškega upravljanja v ribiških območjih
0 Komentarji
V skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/2006) in Pravilnikom o načrtovanju in poročanju v ribištvu (Uradni list RS, št. 18/2008) Zavod za ribištvo Slovenije na podlagi mnenja izvajalca ribiškega upravljanja in lokalne…

Prijava na strokovni zpit za ribogojca

Na podlagi Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca, pozivamo vse zainteresirane za opravljanje strokovnega izpita za ribogojca, da se pravočasno prijavijo na objavljen razpis.
Izpit bo zopet možno opravljati v jesenskem času, datum pa bomo objavili na naši spletni strani. Predavanja in izpit za ribogojca se bodo odvijala v prostorih Zavoda za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno.

Cena za opravljanje strokovnega izpita za ribogojca je 90 €.


Beri več... Gradivo Izpitna vprašanja Vloga za opravljanje izpita

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo SlovenijeSeznam rib, glavonožcev ter rakov

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BiosWeb stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke (BIOS) Zavoda za Ribištvo Slovenije (ZZRS).

Vstopi v BioS
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405