Novice/objave Aktualne novice in objave Zavoda za ribištvo Slovenije

0 Komentarji
Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju: ZZRS) je na podlagi različnih pravnih aktov (Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, Zakona o sladkovodnem ribištvu) pristojen za izdajo smernic, mnenj, projektnih pogojev in soglasij za posege, ki se izvajajo na vodnih zemljiščih. Nadaljuj z branjem
0 Komentarji
V posameznih ribolovnih revirjih ali njihovih delih izvajalci ribiškega upravljanja lahko izvajajo ribiška tekmovanja. Za ribiška tekmovanja se štejejo le tista, ki potekajo po Pravilniku o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu, ki je usklajen s pravili Mednarodne konfederacije za športni ribolov (CIPS) in potekajo pod okriljem RZS na nivoju zveze, območnih zvez in ribiških družin. Nadaljuj z branjem
0 Komentarji
V skladu s 13. členom Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/2006) morajo vsi izvajalci ribiškega upravljanja do 31.12. tekočega leta pripraviti Letni program za izvajanje ribiškega upravljanja v prihajajočem letu in ga poslati Zavodu za ribištvo Slovenije v potrditev. Vsebina letnega programa je podrobno določena v Pravilniku o načrtovanju in poročanju v ribištvu (Uradni list RS, št. 18/2008). Nadaljuj z branjem

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo SlovenijeSeznam rib, glavonožcev ter rakov

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BiosWeb stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke (BIOS) Zavoda za Ribištvo Slovenije (ZZRS).

Vstopi v BioS
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405