> > > >

Sladkovodno ribištvo

Sladkovodno ribištvo

Sladkovodno ribištvo obsega upravljanje ribolovnih virov (prostoživeče ribe in druge vodne živali) v celinskih vodah. Za izvajanje ribiškega upravljanja lahko država podeli koncesijo...

Morsko ribištvo

Morsko ribištvo

Morsko ribištvo obsega ribiško bilologijo in spremljajoče dejavnosti. Naloge na podlagi Zakona o morskem ribištvu se izvajajo kot javna služba. Poleg tega Zavod izvaja tudi naloge...

Ribogojstvo

Ribogojstvo

Gojimo vse v naših celinskih vodah živeče domorodne salmonidne vrste rib. Večina gojenih rib je namenjena za redna in dopolnilna vlaganja oz. za prodajo ribiškim družinam ali...

Ribolov

Ribolov

Prostočasni ribolov v Republiki Sloveniji se izvaja v morju (Pravilnik o prostočasnem ribolovu na morju) in celinskih vodah (Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah) ...

Novice / objave

0 Komentarji
Konec junija je v Hluboki na Češkem potekal že 23. mednarodni astakološki simpozij, ki ga organizira mednarodno astakološko društvo (International Association of Astacology). Konference so se udeležili vodilni strokovnjaki na področju astakologije. Predstavljenih je bilo veliko zanimivosti iz področja biologije in ekologije rakov, varovanja in upravljanja z raki, njihovih bolezni in patogenov, poseben poudarek je bil na problematiki račje kuge ter razširjenosti invazivnih vrst rakov.. Nadaljuj z branjem
0 Komentarji
Čeprav ribe resnično molčijo kot ribe, smo razvili načine, kako jih bolje razumeti in kako s pomočjo stanja njihovih populacij vrednotiti stanje okolja. Z različnimi metodami izvajamo monitoring rib v vodotokih in na podlagi rezultatov podamo oceno stanja ribjih združb in posameznih vrst. Na podlagi pridobljenih informacij o številu, dolžini in masi rib lahko izračunamo številčnost vrste in njihovo biomaso, dobimo vpogled v starostno strukturo populacij ter izračunamo indekse za prikaz ekološkega stanja voda. Nadaljuj z branjem
0 Komentarji
Univerza v Ljubljani je v sodelovanju z Zavodom za ribištvo Slovenije in močno terensko podporo ribiških družin, ki upravljajo s sulcem v Sloveniji, izdala znanstveni članek, ki dokazuje samovzdržne lastnosti naravne populacije sulca v srednji Savi. S tem dognanjem sta sulec in srednja Sava za Evropsko Unijo in Slovenijo postala izjemno pomembna in sta lahko v ponos vsem Slovencem. Nadaljuj z branjem

Prijava na strokovni izpit za ribogojca - jesen 2022

Naslednji sklop predavanj za Strokovni izpit za ribogojca

Na podlagi 10. člena Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca (Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30.10.2007), pozivamo vse zainteresirane za opravljanje strokovnega izpita za ribogojca, da se pravočasno prijavijo na objavljen razpis.

Naslednji sklop predavanj na temo strokovni izpit za ribogojca bo v prostorih Zavoda za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, ko bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov oz. najkasneje jeseni 2022.

Maksimalno število udeležencev za en sklop predavanj je 18. V kolikor bo prijavljenih več kandidatov, se bo pri uvrščanju v sklope predavanj upošteval vrstni red prijav kandidatov.

 

Cena za opravljanje strokovnega izpita za ribogojca je 90 €. Kandidati morajo navedeni znesek nakazati na transakcijski račun Zavoda za ribištvo Slovenije št.: SI 56 01100-6030345309, sklic 00 7000, namen nakazila: prijavnina za izpit za ribogojca.

Lep pozdrav in ostanite zdravi!

spletni_nakup_dovolilnicSporoči podatek o ujetem sulcu in prejmi nagrado.

Tudi v letu 2022 ste lahko za sporočanje informacij o sulcu nagrajeni!
Vsak »markiran» sulec je označen z individualno oznako. Pri ponovnem ulovu označenega sulca lahko tako na podlagi podatka o številki njegove oznake in lokacije ulova pridobimo zelo koristne informacije o njegovi rasti, razdalji, ki jo je prepotoval itd.

Najdbo markirane ribe sporočite: (01) 244 34 00
ali pošljite izpolnjen obrazec po e-pošti: info@zzrs.si


Vstopi v e-obrazec
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405