> > > >

Sladkovodno ribištvo

Sladkovodno ribištvo

Sladkovodno ribištvo obsega upravljanje ribolovnih virov (prostoživeče ribe in druge vodne živali) v celinskih vodah. Za izvajanje ribiškega upravljanja lahko država podeli koncesijo...

Morsko ribištvo

Morsko ribištvo

Morsko ribištvo obsega ribiško bilologijo in spremljajoče dejavnosti. Naloge na podlagi Zakona o morskem ribištvu se izvajajo kot javna služba. Poleg tega Zavod izvaja tudi naloge...

Ribogojstvo

Ribogojstvo

Gojimo vse v naših celinskih vodah živeče domorodne salmonidne vrste rib. Večina gojenih rib je namenjena za redna in dopolnilna vlaganja oz. za prodajo ribiškim družinam ali...

Ribolov

Ribolov

Prostočasni ribolov v Republiki Sloveniji se izvaja v morju (Pravilnik o prostočasnem ribolovu na morju) in celinskih vodah (Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah) ...

Opravljanje strokovnega izpita za ribogojca - izpit

Na podlagi 10. člena Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca (Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30.10.2007), vas obveščamo o datumu izpitnega roka.

 

Izpitni rok na temo strokovni izpit za ribogojca bo potekal v prostorih Zavoda za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, v soboto 16. 12. 2023, med 1000 in 1300 uro. V kolikor bi imel kdo od kandidatov bolezenske znake značilne za koronavirusno bolezen ali bi zanjo zbolel, naj se izpita ne udeleži in nas o tem predhodno obvesti. Za morebitne takšne primere bomo organizirali novi termin izpita.

 

Izpita se lahko udeležijo samo kandidati, ki so opravili praktični del izobraževanja.

 

 prijavnica, gradivoizpitna vprašanja